Międzynarodowa Federacja Robotyki wykazała, że globalna sprzedaż robotów przemysłowych, w porównaniu z rokiem 2018, wzrosła o 6%. W samej Polsce zaś aż o 40%. Prognozy zakładają, że do 2025 roku firmy przeznaczą 34% budżetów na automatyzację procesów logistycznych za pomocą pojazdów typu AGV (Automated Guided Vehicles) lub robotów typu AMR (Autonomous Mobile Robots), mimo że obecnie liczba ta oscyluje wokół 3%.

Jaką dokładnie rolę odgrywa w procesach intralogistycznych robotyka mobilna?

Roboty autonomiczne typu AMR

Roboty autonomiczne AMR to bezzałogowe, kooperujące między sobą lub ludźmi mobilne platformy, których pierwowzorem były pojazdy typu AGV. Ich zadaniem jest automatyczna dystrybucja nośników logistycznych w środowisku przemysłowym poprzez poruszanie się po określonej ścieżce i wykonywanie zaplanowanych, powtarzalnych zadań. Jedną z ich głównych zalet jest także wysoka adaptowalność i szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się procesy produkcyjne i przezbrojenia linii montażowych.

Roboty AMR wykorzystywane są głównie w intralogistyce, halach magazynowych, czy też centrach logistycznych, lecz sprawdzą się także w laboratoriach lub w środowiskach niebezpiecznych dla człowieka. Wdrożenie efektywnej intralogistyki, charakteryzującej Przemysł 4.0, bez robotów autonomicznych jest bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. Dlaczego? To proste – codziennie w zakładach produkcyjnych pracownicy przemierzają wiele kilometrów, przenosząc podzespoły potrzebne do produkcji, czy też wykonując operacje magazynowe. Proces ten jest czasochłonny i coraz to bardziej kosztowny. Nie bez znaczenia ma również fakt poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia ciągłości dostaw.

Przemysł 4.0. – automatyka magazynowa

Roboty AMR mają zastosowanie głównie w obszarze transportu wewnątrz zakładowego.

Wykorzystać można je do zadań takich jak:

  • zasilenie linii produkcyjnych i montażowych
  • magazynowanie wyrobów gotowych i podzespołów
  • raportowanie do systemów IT klasy MES (Manufacturing Execution Systems)

Automatyka magazynowa pozwala zastąpić człowieka i skierować go na dogodniejsze stanowisko pracy. Z drugiej strony – roboty mogą zastąpić pracowników w momencie, gdy firmę dotykają trudności ze znalezieniem pracowników z doświadczeniem w obszarze produkcji. Kolejnymi kwestiami są poprawa konkurencyjności i wydajności produkcji – wykorzystując nowoczesne rozwiązania polskie przedsiębiorstwa mogą konkurować z zagranicznymi graczami. Warto zwrócić również uwagę, że dzięki robotom kooperującym takim jak np. AMR automatyzacja stała się dostępna dla wielu zwłaszcza małych i średnich firm.

Robot autonomiczny – dostosowany do potrzeb

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, a każde z nich dostosowane może być do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednym z przykładów są roboty mobilne, których zadaniem jest transport koszy z komponentami pomiędzy magazynem a liniami montażowymi. System zarządzania flotą robotów zbiera pojawiające się zlecenia i tworzy misję dla konkretnego AMR. Następnie robot podjeżdża pod kosz, zaczepia go i zaczyna przewozić w wyznaczone miejsce, poruszając się po wyznaczonej ścieżce nawigacyjnej. W ten sposób eliminowane jest ryzyko dostarczenia błędnego kosza z elementami, a transport zawsze trafi we właściwym czasie we właściwie miejsce.

Innym przykładem jest robot, który porusza się w szynach podwieszonych pod sufitem. Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w magazynach, gdzie jest potrzeba stałej kontroli ich zawartości.

System Automatycznej Inwentaryzacji pozwala na szybką i sprawną kontrolę wyrobów znajdujących się na magazynie. Poprzez antenę RFID umieszczoną na poruszającym się robocie dokonywany jest odczyt tagów RFID identyfikujących pojemniki znajdujące się w magazynie, a całość operacji trwa zaledwie kilkanaście sekund. Roboty sprawdzą się także przy transporcie ładunków na standardowych paletach typu Euro .

Sposób ich działania jest prosty – robot wyposażony jest w podnośnik palet, który pozwala na pobranie lub odstawienie palety z lub do danego punktu logistycznego np. modułu rolotoku zasilającego linię produkcyjną lub magazyn wyrobów gotowych. Co istotne, proces ten jest w pełni zautomatyzowany poprzez zastosowaną sensorykę umożliwiającą wykrycie oraz lokalizację palety.

Fot. Etisoft

Fot. Etisoft

Na koniec: – Należy pamiętać, że praca robotów odbywać będzie się w środowisku pracowników. Właśnie dlatego – ze względu na zdrowie pracowników, normy w tym aspekcie muszą być bardzo restrykcyjne, a każdy z robotów powinien być wyposażony w odpowiedniej klasy system bezpieczeństwa gwarantujący bezpieczną pracę w otoczeniu ludzi – tłumaczy Wojciech Klein, specjalista ds. systemów automatyki i robotyki w firmie Etisoft.

  1. Usprawnij przechowywanie i transport dzięki pojemnikom przemysłowym
  2. System transportu palet z układnicą i wózkiem transportującym
  3. Zastosowanie robotów mobilnych na liniach montażowych
  4. Jak lokalizacja w czasie rzeczywistym wewnątrz budynków zwiększa produktywność zakładu