Sosnowiec – tutaj warto zainwestować

Sosnowiec – tutaj warto zainwestować

12/12/2013
|

Sosnowiec zalicza się dziś do największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Jego dynamiczny rozwój przypadł na wiek XIX, kiedy w okolicy odkryto bogate złoża minerałów, przede wszystkim węgla kamiennego, piasku, kamienia i glinek ogniotrwałych. O przemysłowej rozbudowie Sosnowca zdecydował również łatwy dostęp miasta do wody – okolicznych rzek: Czarna i Biała Przemsza, Brynica oraz Bobrek.

Na obecny kształt miasta najbardziej wpłynął początek lat 90. XX w., który przyniósł z sobą powstanie silnego samorządu gminnego, restrukturyzację gospodarki, prywatyzację przedsiębiorstw, a także intensywny rozwój handlu i usług. W ciągu ostatnich lat miasto przeobraziło się z ośrodka przemysłowego, z przeważającą rolą przemysłu górniczego i ciężkiego, w centrum o charakterze handlowo-usługowo-przetwórczym. Obecna gospodarka miasta jest wielogałęziowa, a w jej strukturze dominują małe i średnie firmy prywatne. Lokalne przedsiębiorstwa ciągle dostosowują swoje technologie do potrzeb rynku i światowych standardów. Wiele z nich wprowadziło już system zapewniania jakości zgodny z międzynarodowymi normami jakości ISO 9000, część firm posiada certyfikat ISO 14 000. Dbałość o poziom prowadzonej działalności dostrzegalna jest we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta, czego dowodem jest fakt, że również Urząd Miejski w Sosnowcu otrzymał w 2002 r. certyfikat jakości ISO 9001:2000 za wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie wykonywanych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Ciągle rośnie prestiż miasta na tle innych ośrodków w regionie. W XXI stulecie Sosnowiec wkroczył z nastawieniem na gruntowną zmianę swego oblicza. Wizytówką miasta stało się przebudowane centrum wraz z dworcem PKP. Dzięki tej – największej jak dotychczas – gminnej inwestycji stolica Zagłębia może poszczycić się jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych śródmieść w Polsce.

Obok wieloletnich tradycji gospodarczych, dobrze wyszkolonych pracowników, korzystnego położenia geograficznego i sprawnego systemu komunikacji niewątpliwym atutem miasta jest przedsiębiorczość i kreatywność jego mieszkańców. Obecnie coraz więcej spośród nich podejmuje własną działalność gospodarczą – w mieście działała ponad 24 tys. podmiotów gospodarczych. Dane statystyczne dotyczące rynku pracy pokazują, że ponad 51% zatrudnionych stanowią tu pracownicy sektora usługowego, około 48% jest zaangażowanych w sektorze przetwórczym, a tylko 1% ogółu pracowników przypada na sektor surowcowy, obejmujący również górnictwo, niegdyś dominujące w mieście. Szczególnie intensywnie rozwijają się przedsiębiorstwa z branż: elektrotechnicznej, maszynowej, spożywczej i akcesoriów samochodowych.

W Sosnowcu działa ponad 160 firm z kapitałem zagranicznym m.in. liczący się producenci z USA i Unii Europejskiej, tacy jak: TIMKEN POLSKA sp. z o.o., FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA sp. z o.o., AUTOMOTIVE LIGTING POLSKA sp. z o.o., MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEM Polska sp. z o.o., HERAEUS ELECTRO-NITE Polska sp. z o.o., REMONDIS sp. z o.o. W przeżywającej okres intensywnego rozwoju branży usługowej istotną rolę odgrywają bankowość, handel, transport i gastronomia, umiejscowione głównie w sektorze prywatnym. Zalicza się do niej również stacje benzynowe koncernów ARAL, SHELL, STATOIL i BRITISH PETROLEUM, duże centra handlowe: PLAZA, AUCHAN, REAL, CARREFOUR, CASTORAMA, LEROY MERLIN, PLEJADA, DECATHLON, EUROPA PLAZA II, Fashion House Outlet Centre, a także MACRO CASH and CARRY. Filie swoich przedsiębiorstw zdecydowały się też otworzyć w Sosnowcu firmy takie jak: CEBI-Poland sp. z o.o., PROLOGIS Poland sp. z o.o., Telecentrum Telekomunikacji Polskiej, PROSPER SA, Śląskie Centrum Logistyczne, KOLPORTER Expo czy MERCEDES-BENZ SOSNOWIEC sp. z o.o. Ostatnia z tych firm posiada w Sosnowcu największy salon MERCEDES-BENZ na Śląsku. Oferowane są w nim wszystkie modele pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych MERCEDES-BENZ. Znajduje się tu ekspozycja ponad stu pojazdów i jedyny na południu Polski Smart Center.

W Sosnowcu działa Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Możliwości, jakie oferuje ona inwestorom, doceniły – poza już wymienionymi – uznane firmy krajowe i zagraniczne, BITRON Poland, Hörman Polska GRUPA KAPITAŁOWA DUDA, ERGOM Poland, GEIGER Technik Polska, POLSKAPRESSE, PKC Group, FERROLI POLAND, GIMPLAST, PROCESS-ELECTRONIC, CATERPILLAR, SEGU POLSKA ORAZ FERROLI POLAND.