Lublin zaprasza

Lublin zaprasza

12/09/2013
|

Specjalne strefy ekonomiczne zostały pomyślane tak, aby stać się kołem zamachowym lokalnych gospodarek. W obecnym kształcie funkcjonować będą do roku 2020, oferując przedsiębiorcom liczne zachęty podatkowe, inwestycyjne i infrastrukturalne, uzależnione od typu działalności. Nakłady poniesione przez inwestorów we wszystkich pięciu strefach ekonomicznych Polski wschodniej wyniosły ponad 15,75 mld zł, co pozwoliło stworzyć blisko 50 tys. miejsc pracy. Ulokowanie się w regionie dużych zakładów określonej branży stymuluje napływ następnych firm jako poddostawców. W strefach Polski wschodniej dominują branże spożywcza, metalowa, maszynowa, meblarska, drzewna, motoryzacyjna, ceramiczna i tworzyw sztucznych oraz usług transportowych. Jedną z podstref jest strefa ekonomiczna Lublin Felin.

W 2007 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Tak powstała Podstrefa Lublin Felin w dzielnicy, która wciąż przyciąga inwestorów. Głównym celem utworzenia podstrefy było przyśpieszenie rozwoju gospodarczego miasta, a w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. Utworzona 24 września 2007 r. Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec obejmowała wówczas 70 ha terenów typu „greenfield” zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta (w pobliżu planowanej obwodnicy miasta i lotniska oraz węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S17). W czerwcu 2009 r. Podstrefa Lublin została poszerzona o 10 ha gruntów prywatnych, położonych w części poprzemysłowej miasta. Były to tereny po zakładach Daewoo. 15 marca 2010 r. rozporządzeniem Rady Ministrów podstrefa została poszerzona o kolejne 37 ha gruntów zlokalizowanych wzdłuż ul. Rataja w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowych terenów inwestycyjnych przy ul. Vetterów.

Przywileje
Na podstawie otrzymanego zezwolenia Ministra Gospodarki przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie podstrefy nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej, stanowiącej pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT), udzielonej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej z tytułu poniesionych kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy wynosi: 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorców; 60% dla średnich przedsiębiorców oraz 70% dla małych przedsiębiorców.

W trakcie obowiązywania zezwolenia za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji na terenie podstrefy poniesione na: nabycie gruntów lub prawa do wieczystego ich użytkowania, nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Ściągają inwestorów
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga w ściąganiu do miasta wielkich inwestorów zagranicznych. Zasada jest prosta. Wszelkie informacje o działkach, które można zagospodarować, trafiają do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Agencja zajmuje się kontaktami tylko z dużymi koncernami. Przekazuje im informacje o tym, co i gdzie można zbudować w Lublinie. W bazie znajdują się zarówno nieruchomości należące do miasta, jak i te prywatne. Dwa najważniejsze obszary to podstrefa ekonomiczna na Felinie i grunty przy ul. Koncertowej.

Dlaczego Lublin?
„Lublin to miasto inspiracji, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość kulturalną, akademicką i biznesową – wyjaśnia Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Lublin jest miejscem nieszablonowych rozwiązań i niezwykłych wydarzeń. Obecnie Lublin jest jednym z miast o największej dynamice inwestycji. Postawienie na rozwój infrastruktury sprawiło, że mieszkańcy, inwestorzy i turyści już dziś korzystają z uruchomionego w 2012 r. Portu Lotniczego Lublin. Trwają prace przy budowie obwodnicy miasta, kontynuowana jest również budowa dróg oraz ich modernizacja. Do roku 2014 Lublin zainwestuje łącznie 2 mld zł i dzięki temu zaspokoi najważniejsze potrzeby infrastrukturalne, radykalnie zmieniając swoją pozycję na mapie Polski i Europy. Kolejnym krokiem będzie udoskonalanie przestrzeni miejskiej, tak by jak najskuteczniej służyła mieszkańcom i gościom Lublina” – dodaje Krzysztof Żuk.

Lublin jest prężnym centrum nauki i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym. W harmonijny sposób tradycja łączy się tu ze współczesnością i przyszłością. Lublin jest nie tylko centrum administracyjnym województwa lubelskiego, lecz także ponadregionalnym, ważnym ośrodkiem naukowym. W branży finansowej i gospodarczej miasto postrzegane jest jako partner wartościowy dla inwestorów. Lublin jest także centrum naukowo-badawczym. W 350-tys. mieście kształci się około 100 tys. młodych ludzi. Znajduje się tutaj 14 wyższych uczelni, w tym tak znakomite jak KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Europejskie Kolegium Polsko-Ukraińskich Uniwersytetów. To znaczący kapitał i świetna baza dla rozwoju gospodarki – zwłaszcza wszystkich sektorów związanych z transferem technologii.

W kontekście inwestycyjnym potencjał naukowy pozwala lokować w Lublinie przedsięwzięcia gospodarcze oparte na rozwoju wysokich technologii i na najnowszych zdobyczach nauki. Dlatego Lublin jest otwarty szczególnie na działalność centrów badawczo-rozwojowych firm planujących tu inwestycje. Wkrótce uruchomiony zostanie Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, skupiający m.in. przedsiębiorstwa sektora IT. Utworzona Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec otwiera olbrzymie możliwości dla rozwoju firm.

Atutem Lublina jest położenie na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, przy czym dostępność komunikacyjna jest stale wzmacniana przez realizowane i planowane inwestycje. Szybkie, wygodne połączenie kolejowe m.in. z Warszawą oraz Port Lotniczy Lublin to fakty, które z pewnością nie są bez znaczenia dla ceniących swój czas przedsiębiorców i biznesmenów.

A po pracy…
W Lublinie nie tylko dobrze się pracuje, lecz także wygodnie mieszka i przyjemnie wypoczywa. Na terenie miasta i w jego pobliżu usytuowanych jest wiele pięknych terenów rekreacyjnych. Można tu uprawiać praktycznie wszystkie dyscypliny sportu, począwszy od tenisa, jazdy konnej, aż do paintballa. System komunikacyjny, atrakcyjna oferta mieszkaniowa, rozwinięta sieć szkół, instytucji kultury oraz handlu i usług ułatwiają życie mieszkańcom. Odpoczywając po pracy, można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej lub na przykład… zagrać w golfa na pełnowymiarowym polu położonym nieopodal Lublina.

Lublin zaprasza! Bliższych informacji o potencjale gospodarczym i możliwościach współpracy udziela: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, tel.: 081 466 25 00.