Konin – europejskie miasto przyszłości

Konin – europejskie miasto przyszłości

12/05/2011
|

Z myślą o krajowych i zagranicznych inwestorach samorząd Konina przygotował specjalną ofertę inwestycyjną.

Samorząd oferuje w niej dwie grupy zwolnień z podatku od nieruchomości. Pierwsza grupa dotyczy udzielania pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z powstającą inwestycją. Istnieją dwie możliwości uzyskania zwolnienia od podatku z nieruchomości dla inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym: w zależności od zainwestowanego kapitału i w zależności od nowych miejsc pracy. Druga grupa dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta.

W opinii analityków i ekonomistów oferta Konina w perspektywie długoletniej jest równie korzystna, jak oferty proponowane inwestorom w specjalnych strefach ekonomicznych.

Należy dodać, że Konin jest jednym z największych ośrodków przemysłu paliwowo-energetycznego (Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin oraz Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Konin’’). To właśnie jemu zawdzięcza swój dynamiczny rozwój. Dominująca rola wspomnianego sektora sprzyja rozwojowi takich gałęzi przemysłu, jak przetwórstwo aluminium, przemysł rolno-spożywczy czy przemysł materiałów budowlanych. Z dużym powodzeniem na konińskim rynku gospodarczym rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Nową szansą na dalszy rozwój miasta jest możliwość realizowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Samorząd z myślą o inwestorach prowadzi działania służące rozbudowie infrastruktury. Tworzone są także nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wydatki inwestycyjne Konina, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, należą do jednych z najwyższych w kraju.

Do dyspozycji przedsiębiorców oraz inwestorów pozostają instytucje wspierania przedsiębiorczości, takie jak: Konińska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego oraz kilkanaście oddziałów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, kancelarie prawnicze, biura obrotu nieruchomościami i inne. Obecnie na terenie miasta działa ponad sto spółek z kapitałem zagranicznym, m.in. z Niemiec, Francji, Anglii, Belgii, Holandii, Szwecji.

Najbliższe okolice Konina są znakomitym rejonem do uprawiania sportów wodnych, wędkowania i wypoczynku. Dlatego też bardzo często tereny te nazywane są ,,małymi Mazurami”. Wiele jezior posiada połączenia żeglowne z Wisłą i wybrzeżem Bałtyku poprzez kanał Warta–Gopło. Dziesięć kilometrów od Konina znajduje się Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Wybudowana tam bazylika jest jedną z największych świątyń w Europie.