Wyłożenia ogniotrwałe do pieców w energetyce, cementowniach i hutnictwie

|

Dzięki szerokiej palecie produktów z zakładów Calderys oraz wykwalifikowanej kadrze polskich inżynierów firma dostarcza najnowocześniejsze wyłożenia ogniotrwałe, w tym technologię, dokumentację, nadzór wykonawczy, materiały i kompleksowe wykonawstwo dla szeregu urządzeń przemysłowych, w których procesy produkcyjne przebiegają w bardzo wysokich temperaturach – od kilkuset do nawet dwóch tysięcy stopni Celsjusza. Odbiorcy firmy to zakłady produkcyjne i firmy działające w energetyce, przemyśle chemicznym, cementowym, w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, odlewnictwie i spalarniach. Calderys Polska jest w tej chwili liderem w swojej dziedzinie. O firmie rozmawiamy z jej prezesem – Jackiem Dabińskim.

Pomówmy o waszej działalności. Czym charakteryzuje się hutnictwo żelaza? Co oferujecie swoim klientom?
Hutnictwo żelaza to zazwyczaj największy rynek dla producentów materiałów ogniotrwałych, dotyczy to również Grupy Calderys w skali globalnej. Obecnie staramy się w Polsce poszerzyć zakres stosowania technologii, wykorzystując zarówno sprawdzone od wielu lat na świecie produkty i rozwiązania oraz nasze najnowsze osiągnięcia technologiczne, jak i SPRAYCAST, materiały do szybkiego wygrzewania (Quick Drying) i szereg innych dla pieców grzewczych, wielkich pieców (masy zatykarkowe, obsługa koryt i rynien spustowych, masy wtryskowe, remonty kompleksowe), kadzi stalowniczych i innych. Na polskim rynku współpracujemy z wcześniejszym przedstawicielem przejętego przez naszą grupę innego producenta materiałów ogniotrwałych, opierając się na lokalnym doświadczeniu rynkowym tej firmy w branży metalurgicznej. W hutnictwie w Polsce nasze rozwiązania i produkty wykorzystywane są głównie w piecach grzewczych. Wielkie piece i branża stalownicza to segmenty, w których mamy w Polsce wciąż jeszcze wiele do zrobienia.

Calderys posiada ponad sto lat doświadczenia w dostarczaniu innowacji dla przemysłu kotłowego i elektrowni. Co oferujecie?
To prawda, jesteśmy znani w Polsce również w energetyce węgla brunatnego oraz węgla kamiennego, zwłaszcza w sektorze elektrowni blokowych dużej mocy – zarówno w segmencie kotłów pyłowych, jak i kotłów fluidalnych, których bardzo wiele zbudowano w naszym kraju w ostatnich kilkunastu latach. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że prawie wszystkie większe kotły energetyczne (zwłaszcza te fluidalne) na terenie Śląska, Worka Turoszowskiego, w Warszawie i Bełchatowie wykorzystują wykładziny ogniotrwałe marki Calderys. Stale poszerzamy gamę produktów i udoskonalamy je pod kątem stosowania w urządzeniach energetycznych opalanych paliwami odnawialnymi (np. biomasą). Należy tu wspomnieć o najnowszych realizacjach opartych na materiałach Calderys (np. w Połańcu czy Jaworznie). Biorąc pod uwagę olbrzymie zaplecze rozwiązań produktowych i konstrukcyjnych dla kotłów biomasowych, jakimi dysponuje Calderys, ta rozwijająca się w Polsce gałąź energetyki stanowi dla nas coraz ważniejszy segment rynku.

Posiadacie także gotowe rozwiązania dla branż, które specjalizują się w aluminium.
Calderys dostarcza kompletne rozwiązania i materiały ogniotrwałe dla producentów pieców przemysłu aluminium, które z Polski wysyłane są na cały świat. Ponadto zapewniamy dostawy materiałów i doradztwo w zakresie bieżących potrzeb remontowych i utrzymania ruchu szeregu krajowych producentów wyrobów aluminiowych. W Grupie Calderys całą serię produktów ogniotrwałych opracowano specjalnie pod kątem zastosowania w odlewniach aluminium (pod własną nazwą branżową AlconTM).

Specjalizujecie się również w branży spalania odpadów. Co można znaleźć w waszej ofercie?
Mówiąc o doświadczeniach firmy Calderys w zakresie spalania odpadów, należy wspomnieć o dwóch aspektach. Trzeba zaznaczyć, że Calderys Polska jest od kilkunastu lat wiodącym dostawcą zaawansowanych technologii i produktów ogniotrwałych dla potrzeb przemysłu cementowego. Specjalizujemy się zwłaszcza w realizacji wykładzin ogniotrwałych w tych piecach cementowych w Polsce, gdzie większość ciepła potrzebna do wypalania klinkieru cementowego (półproduktu niezbędnego do produkcji cementu) uzyskiwana jest ze spalania różnego rodzaju odpadów, czyli tzw. paliw alternatywnych. Warunki pracy wyłożeń ogniotrwałych w tego typu urządzeniach są wyjątkowo trudne, a zagadnienia dotyczące zużywania się i korozji wymurówki – bardzo zbliżone do tych, które panują w typowych spalarniach odpadów. W tym zakresie, na bazie wieloletnich doświadczeń polskich inżynierów, Calderys Polska może zaoferować najtrwalsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania nowoczesnych wykładzin ogniotrwałych.

Drugim aspektem będącym naszym poważnym atutem jest możliwość wykorzystania wszelkich doświadczeń międzynarodowej Grupy Calderys w zakresie eksploatacji wyłożeń ogniotrwałych w spalarniach odpadów komunalnych na całym świecie, które u nas dopiero powstają. Jako Calderys Polska jesteśmy zaangażowani w innowacyjne projekty tego typu w naszym kraju, począwszy od fazy koncepcyjnej po – mamy nadzieję – bardzo realne realizacje w najbliższej perspektywie.

Firma uważana jest też za lidera w dostarczaniu technologii potrzebnych do budowy pieców.
Ze względu na duży potencjał inżynieryjno-techniczny, który opiera się zarówno na wysoko wykwalifikowanej kadrze, jak i na specjalistycznych centrach badawczo-rozwojowych, a także projektowych Grupy Calderys możliwe jest ciągłe udoskonalanie produktów, technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i jakościowych naszych wyłożeń oraz sprostanie wszelkim potrzebom i wymaganiom klienta w najbardziej nowatorskich rozwiązaniach technologicznych procesów przemysłowych. Z tego tytułu Calderys jest postrzegany jako lider w zakresie doboru materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla nowo wdrażanych technologii produkcyjnych i procesów przemysłowych, a jego rozwiązania – jako wzorcowe. Starają się to również wykorzystać i naśladować inni producenci i dostawcy materiałów ogniotrwałych, zwłaszcza w zakresie technologii opartych na materiałach monolitycznych, nie tylko w piecach przemysłowych, ale również w reaktorach chemicznych, kotłach, kadziach i innych tego rodzaju urządzeniach termicznych.

Działacie również w przemyśle petrochemicznym.
Działamy oczywiście również w przemyśle petrochemicznym i jesteśmy dostawcą materiałów do typowych zakładów petrochemicznych i rafineryjnych oraz zakładów syntezy nieorganicznej, w tym zakładów chemicznych, azotowych, producentów nawozów sztucznych. Ze względu na to, że posiadamy w swojej palecie specjalistyczne, sprawdzone i nowoczesne produkty oraz wyspecjalizowaną kadrę inżynierską jesteśmy znani z wiarygodności i niezawodności rozwiązań wykładzin pieców, reaktorów, rurociągów, kotłów, charakteryzujących się szczególnie ostrymi parametrami procesowymi (takimi jak wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, niebezpieczne środowisko, agresywne media, wodór itp.)

Kto może zostać klientem Calderys?
Zwracają się do nas odbiorcy, którzy szukają konkretnych produktów marki Calderys lub produktów o konkretnych parametrach technicznych na podstawie dokumentacji technicznej urządzeń przemysłowych. Jeśli zachodzi konieczność modernizacji, remontu wykładziny istniejącego urządzenia lub zaprojektowania wyłożenia ogniotrwałego całkiem nowego urządzenia, to musimy się zapoznać z szeregiem szczegółowych parametrów, w jakich ono pracuje: od przeznaczenia, zachodzących w nim procesów, temperatur, geometrii, składu chemicznego mediów, surowców, paliw produktów, po szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, usytuowanie, sposób eksploatacji itp. Bazując na naszym doświadczeniu, szerokiej palecie produktów oraz specjalistycznych instrumentach inżynierskich dobieramy i oferujemy konkretny produkt lub kompleksowe rozwiązanie wyłożenia ogniotrwałego.

Calderys Polska jest oddziałem ogromnej firmy działającej na całym świecie.
Dynamiczny wzrost obrotów i udziałów w rynku firmy Calderys po otwarciu oddziału, a także podstawowe dane ekonomiczne potwierdzają zasadność wprowadzenia takiego oddziału na polski rynek. W chwili obecnej czeka nas, moim zdaniem, następny etap rozwoju, bo już pewien pułap w ostatnim czasie wypracowaliśmy. Utrzymanie go w aktualnych realiach rynkowych stanowi dla nas spore wyzwanie, ale to tylko jeden z naszych celów w Polsce, gdzie jednak nastawiamy się na dalszy rozwój.

A jakie plany wobec polskich klientów ma Calderys?
Traktując to trochę żartobliwie, chcielibyśmy jak najszybciej powtórzyć organizowane przed ponad rokiem spotkanie z najważniejszymi klientami z okazji jubileuszu dziesięciolecia firmy Calderys Polska, tyle że w jeszcze szerszym gronie, ale w podobnie sympatycznej i wesołej atmosferze oraz otoczeniu. Na razie wydaje mi się, że czeka nas jednak codzienna praca, ale i ona przecież nie musi być katorgą.

Mówiąc trochę poważniej, zwłaszcza w okresach trudniejszych ekonomicznie powinniśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób – zarówno pracowników, naszych klientów i partnerów. Tym zagadnieniom było poświęcone ostatnie spotkanie zarządu Grupy Calderys i oprócz wszystkich typowo rynkowych i inżynierskich działań na ten aspekt zwracamy teraz szczególną uwagę.

Działalność w branży, która proponuje technologie ogniotrwałe, nie należy do najprostszych.
Rzeczywiście. Taka działalność bez wątpienia wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia w takich dziedzinach jak budownictwo, konstrukcje mechaniczne, technologia procesu, metalurgii, obróbki cieplnej, technologia chemiczna i energetyka oraz praktyczne działania w realiach mikro- i makroekonomicznych. Osobiście nie widzę w tym nic negatywnego, dostrzegam raczej pozytywy poznawania czegoś nowego, urozmaiconego działania i stałego doskonalenia, kreowania nowych wyzwać i podejmowania się ich.

Czy pańskim zdaniem technologie ogniotrwałe są – na chwilę obecną – wystarczające, czy wciąż trzeba szukać nowych rozwiązań?
Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań i technologii zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej – krajowej. Osobiście imponuje mi sposób działania przedsiębiorstw na zasadzie tzw. skim the cream, polegający na osiąganiu nadzwyczajnych wyników przez ciągłe wprowadzanie najbardziej nowoczesnych, nieznanych wcześniej technologii i rozwiązań, stałe wyprzedzanie aktualnych standardów i ich kreowanie zarówno w zakresie oferowanych rozwiązań, jak i relacji z ich użytkownikami. Jeżeli udaje nam się to w naszej codziennej działalności, to jest to powód do wielkiej satysfakcji.