Jak zarządzać dostawami energii i gazu w przemyśle?

Jak zarządzać dostawami energii i gazu w przemyśle?

31/07/2020
Kategoria: Energetyka

W przypadku firm z branży przemysłowej zakup energii oraz gazu na drodze przetargu i w stałej cenie nie zawsze jest korzystny. Przy odpowiednim zarządzaniu i elastycznym modelu zakupowym przedsiębiorstwu uda się oszczędzić, jeśli umiejętnie wykorzysta zmienność rynku i wahania cen. Jak to zrobić?

 
Zarządzanie zakupami energii elektrycznej oraz gazu ziemnego niesie za sobą wiele wyzwań dla przedsiębiorstw, szczególnie gdy stanowią one duży udział w firmowych kosztach. Branża przemysłowa to najlepszy przykład, bo ramię w ramię z budownictwem jest największym odbiorcą energii (42% krajowego zużycia) i gazu (47%) w Polsce. Huty, odlewnie, zakłady chemiczne czy produkcyjne muszą w odpowiedni sposób zarządzać dostawami prądu i gazu. Jak odpowiednio do tego podejść?

– Typowym sposobem zakupów w przypadku dużych przedsiębiorstw z branży przemysłowej jest w Polsce organizowanie przetargu, w którym 4-5 dostawców oferuje stałą cenę energii, opartą o aktualne kwotowania rynkowe. Czy podjęcie „tu i teraz” decyzji o stałej cenie na najbliższe kilka lat jest optymalne? To raczej kwestia przypadku, dlatego osoby zarządzające ryzykiem w firmach powinny podejść do kontraktacji inaczej, a uśrednianie cen poprzez dywersyfikację momentów zakupu nie powinno być ograniczane przez proces administracyjny, jakim jest przetarg. Warto w tej kwestii wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem partnera, który na bieżąco śledzi informacje o rynku i ma do tego odpowiednie narzędzia – mówi Grzegorz Biliński, prezes zarządu Axpo Polska.

2020 r. pod znakiem wahań cen na rynku energii
Dla firm kluczowa powinna być elastyczność i zagwarantowanie sobie możliwości reakcji, gdy ceny energii elektrycznej czy gazu staną się dla przedsiębiorstwa korzystne. Wahania w tym zakresie potrafią być duże, co daje szansę na oszczędności. Widać to w tegorocznych zmianach cen na Towarowej Giełdzie Energii – wyraźne spadki spowodowane pandemią koronawirusa dały wielu odbiorcom szansę na finansową optymalizację w zakresie zakupów prądu.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy jednak również wzrosty cen w ślad za ruchami na powiązanych rynkach towarowych, co z kolei może skłaniać niektóre firmy do ostrożności w zawieraniu długofalowych zobowiązań opartych na obecnych poziomach cenowych.

Osoba zarządzająca energią w firmie powinna mieć możliwość podjęcia decyzji, że 60% energii zabezpieczy teraz, po obecnej cenie, a pozostałe 40% w innym okresie. W alternatywnym przypadku, jeżeli przewiduje, że cena energii w przyszłym roku spadnie i nie chce decydować się na stałą cenę, może rozliczać się przez cały okres po cenach bieżących. Naszą propozycją jest właśnie uniezależnienie klienta od stałej ceny. Wiemy, jak ważne jest wzajemne zaufanie i partnerstwo we współpracy przy zarządzaniu energią w firmie – wyjaśnia Grzegorz Biliński

3 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru modelu dostaw energii i gazu:

  • sposób i ilość zużycia gazu i energii przez firmę
  • skłonność do podejmowania świadomego ryzyka w zakresie ceny i ilości
  • czas, jaki firma jest w stanie poświęcić na zarządzenie zakupem

Optymalizacja na podstawie indywidualnych preferencji
Jednym ze sposobów na zoptymalizowanie kosztów energii oraz gazu jest przeprowadzenie dokładnej ekspertyzy ich zużycia i dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma otrzyma analizę profilu zużycia i możliwych zagrożeń oraz przygotowany na jej potrzeby model zarządzania ryzykiem.

– Codzienna zmienność konsumpcji i cen gazu oraz energii stawiają przedsiębiorców przed dużymi wyzwaniami. Czasem nawet szeroka gama produktów i usług nie wystarczą, aby spełnić jego potrzeby. W takich przypadkach proponujemy klientom spersonalizowane usługi, aby optymalnie zaadresować potrzeby zużycia paliwa gazowego i energii w firmie. Indywidualnie przygotowujemy model zakupowy w oparciu o profil zużycia, skłonność do podejmowania ryzyka cenowego i ilościowego oraz tego, ile czasu klient chce na to poświęcić. Partnerskie relacje, wzajemne zaufanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń umożliwiają nam przygotowanie rozwiązania, które zapewni przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne nawet na kilka lat – dodaje Grzegorz Biliński z Axpo Polska.