Pomorski SECESPOL globalnym dostawcą wymienników ciepła

Pomorski SECESPOL globalnym dostawcą wymienników ciepła

14/07/2016
|
www.secespol.com

SECESPOL sp. z o.o. to rodzinna firma założona w 1988 r. przez inż. Jerzego Siemieńczuka, a obecnie prowadzona przez jego syna Bartłomieja. Produkuje wymienniki ciepła płaszczoworurowepłytowe oraz realizuje zamówienia na specjalistyczne wymienniki ciepła dla wielu gałęzi przemysłu.

Fabryka wymienników powstała w czasie transformacji polskiej gospodarki. Po latach socjalistycznego zarządzania rynkiem w Polsce powstało bardzo duże zapotrzebowanie na niezawodne produkty wysokiej jakości. Właśnie taki okazał się JAD – wymiennik płaszczowo-rurowy, którego konstrukcję udoskonalił inż. Jerzy Siemieńczuk i który był sztandarowym produktem firmy, począwszy od lat 90.

SECESPOL jest obecny na całym świecie poprzez spółki córki:

  • SECESPOL – CZ, s.r.o. (Czechy), SECESPOL Deutschland GmbH,
  • SECESPOL of Canada Corp., SECESPOL Inc. (USA), SECESPOL Asia, SECESPOL China. Ma ponad 200 przedstawicielstw handlowych w kraju i za granicą.

Pierwsza spółka córka – czeski oddział firmy SECESPOL – CZ s.r.o. – nie tylko obsługiwała rynki czeski i słowacki, lecz także stała się punktem wyjścia do dalszego eksportu na południowy zachód Europy, m.in. do dawnych krajów socjalistycznych.

Kolejna spółka powstała w Kanadzie w roku 1996. Obsługiwała atrakcyjne rynki Kanady i USA. Dużym sukcesem było nawiązanie kontaktów z Chinami w latach 90. XX w. Początkowa współpraca, eksport ciepłowniczych wymienników płaszczowo-rurowych oraz wymienników farmaceutycznych P-line, wkrótce zaowocowała podpisaniem stałych kontraktów. Polskie produkty, dzięki ich wysokiej jakości i zaawansowanej technologii, okazały się atrakcyjne dla Chińczyków.

Rozwój rynku w Europie przyczynił się również do podjęcia decyzji o powstaniu nowej spółki córki w Niemczech, w Nadrenii Północnej Westfalii, której władze stworzyły bardzo korzystne warunki dla nowych podmiotów tworzących dodatkowe miejsca pracy. SECESPOL Deutschland GmbH może się pochwalić prestiżową nagrodą NRW.INVEST AWARD w kategorii „Nowa inwestycja”. Nagroda ta przyznawana jest przez Towarzystwo Wspierania Gospodarki NRW.INVEST.GmbH i kraj związkowy Nadrenii Północnej Westfalii zagranicznym przedsiębiorstwom, które mają swoje przedstawicielstwa w tym landzie. Spółka otrzymała tę nagrodę jako firma o dużym potencjale rozwoju, która w perspektywie kilku najbliższych lat może mieć istotny wpływ na gospodarkę regionu. Była to pierwsza tego typu nagroda dla firmy z Polski.

W 2012 r. powstało przedstawicielstwo w Hiszpanii, a obecnie rozwijane jest przedstawicielstwo na Ukrainie. „Oferowanie produktów na różnych rynkach stawia przed nami nowe wyzwania. To bodziec do jeszcze większego rozwoju technologii. Pozytywnie wpływa też na prestiż firmy, sprawiając, że SECESPOL jest firmą globalną, a nie ograniczoną tylko do rynku krajowego – mówi wiceprezes zarządu Bolesław Formela i dodaje: – Zakładamy, że rozpoznanie danego rynku w ciągu trzech lat daje podstawy do umocowania swojej działalności, a tym samym do podjęcia decyzji o stworzeniu spółki córki”.

Wymienniki ciepła
Wymienniki ciepła wykorzystuje się w bardzo wielu branżach gospodarki: w energetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie, farmacji, przemyśle petrochemicznym, spożywczym, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wymiana ciepła między dwoma mediami. Ze względu na rodzaj mediów, a także wymagania samej instalacji, można zastosować wymienniki różnego rodzaju: płaszczowo-rurowe (JAD, wymienniki basenowe: B-line, TI, REV, EVO, wymienniki farmaceutyczne P-line), płytowe lutowane (L-line, R-line, Luna, SafePLATE) lub płytowe skręcane.

Możliwe jest także zastosowanie różnych materiałów do produkcji, szczególnie stali nierdzewnej lub tytanu, co wpływa na odporność korozyjną wymiennika. SECESPOL ma w swojej ofercie również wymienniki EVO, w których pęk rur zbudowany jest z odpornego na korozję kompozytu ceramicznego.

Duże znaczenie odgrywa dział rozwoju produktu, gdzie przeanalizowawszy oczekiwania klientów oraz trendy na rynku, zdolni młodzi inżynierowie zajmują się udoskonalaniem dotychczasowych produktów oraz tworzeniem nowych. Dzięki temu firma może się podejmować skomplikowanych, wymagających i trudnych technologicznie realizacji.

secespol

Wymienniki płaszczowo-rurowe
JAD należy do wymienników płaszczowo-rurowych składających się z płaszcza oraz umieszczonej wewnątrz wężownicy. Znajdują one wiele zastosowań dzięki wykonaniu w całości ze stali nierdzewnej oraz występowaniu w wielu wersjach. Ten typ wymienników najczęściej stosowany jest w standardowych instalacjach przemysłowych lub w węzłach cieplnych. Charakteryzuje się dużą powierzchnią wymiany ciepła przy kompaktowych wymiarach wymiennika i wysoką odpornością korozyjną. Wymienniki JAD są w pełni spawane, co pozytywnie wpływa na ich długowieczność oraz odporność na zmiany temperatur i ciśnień pracy. Dużą zaletą jest też niewielka powierzchnia potrzebna do ich zabudowy, co przekłada się na oszczędność miejsca w pomieszczeniu. Liczy się również duża elastyczność pracy z mediami, w tym niebezpiecznymi, takimi jak wodór czy węglowodory, a także możliwość pełnego opróżnienia po stronie rur. W porównaniu ze standardowymi wymiennikami płaszczowo-rurowymi JAD ma wyższy współczynnik wymiany ciepła, a także szeroki zakres ciśnień roboczych, przepływów, temperatur i czynników zdolnych do pracy z wymiennikiem. Można go zastosować, gdy jakość wody nie jest idealna lub w wypadku mediów o względnie dużych lepkościach.

Popularne wymienniki płytowe lutowane
Jednak największy udział ilościowy w rynku oraz w całej produkcji i sprzedaży mają wymienniki płytowe lutowane. Powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na rozwiązanie kompaktowe, szybkie w montażu i ekonomiczne. Ich produkcja jest bardziej zautomatyzowana, co przekłada się na cenę – jest to rozwiązanie tańsze dla klientów. Wymienniki płytowe lutowane mają małe rozmiary i bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, ale w stosunku do wymienników płaszczowo-rurowych są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia oraz uderzenia hydrauliczne. Przykładem takiego wymiennika są serie L-line, wymienniki chłodnicze R-line, wymienniki SafePLATE z systemem podwójnych płyt.

Nierdzewna luna
Szczególnym rodzajem wymienników płytowych lutowanych jest luna – wymiennik zbudowany w całości z materiałów nierdzewnych, bez użycia lutu miedzianego, dzięki czemu jest odporny na korozję i może być stosowany w układach ciepłowniczych lub chłodniczych wymagających podwyższonego poziomu higieniczności, np. w instalacjach wody pitnej oraz tam, gdzie niedopuszczalne jest występowanie jonów miedzi, np. w instalacjach wody demineralizowanej. W wyniku zastosowania nierdzewnego lutu uzyskano jednorodną materiałowo konstrukcję o wyższym poziomie higieniczności oraz odporności na skoki ciśnienia, zmiany temperatury oraz korozję. Wymienniki marki Luna są także doskonałym rozwiązaniem w wypadku tzw. agresywnych mediów.

Sterylny P-line
W przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym wymagane są wymienniki spełniające najwyższe standardy higieniczne. Wymiennik P-line stworzony jest właśnie do takich zastosowań. Specjalna konstrukcja zapewnia bezpieczną i sterylną pracę. Dzięki zastosowaniu podwójnego sita wymiennik – nawet w razie wycieku – nie dopuszcza do zmieszania się czynników po stronie pierwotnej i wtórnej oraz umożliwia natychmiastowe wykrycie awarii. Dzięki zastosowaniu rurek o niskiej chropowatości oraz odpowiedniemu umiejscowieniu króćców wymiennik można całkowicie opróżnić po stronie produktu, co jest niezbędne dla utrzymania czystości instalacji. Konstrukcja zapewnia również bardzo niskie straty ciśnienia. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałą i bezpieczną pracę. Najczęściej tego rodzaju wymienniki stosowane są w instalacjach przygotowania wody sterylnej WFI.

Wymienniki basenowe
Firma SECESPOL ma w swojej ofercie cztery linie wymienników przeznaczonych do pracy w instalacjach basenowych tradycyjnych oraz tych wykorzystujących słoną wodę. Wymienniki B-line, REV, EVO i TI dzięki swojej budowie doskonale sprawdzają się w instalacjach, w których istnieją wysokie przepływy czynnika w porównaniu z przenoszoną mocą cieplną. Jest to sprawdzone rozwiązanie dla instalacji basenowych, solarnych lub małych systemów wstępnego podgrzewania oleju. Zastosowanie rur karbowanych intensyfikuje wymianę ciepła oraz zwiększa możliwości samooczyszczania.

Ceramiczny EVO
Rewolucyjnym rozwiązaniem w procesie wymiany ciepła jest ceramiczny wymiennik ciepła EVO, przeznaczony do pracy w szczególnie wymagających instalacjach basenowych zasilanych wodą słoną. Ceramiczny kompozyt, z którego zbudowano pęk rur wymiennika, jest jednym z materiałów najbardziej odpornych na korozję, dzięki czemu nie podlega niszczącemu działaniu słonej wody ani większości agresywnych mediów.

Wymienniki płytowe skręcane
Wymienniki te zbudowane są z płyt uszczelnianych za pomocą uszczelek z tworzyw sztucznych i skręcone z użyciem ram zewnętrznych. Sprawdzają się najlepiej tam, gdzie średnia logarytmiczna różnica temperatur jest bardzo mała i przenosi się dużą moc cieplną przy niskich prędkościach przepływu. Dzięki rozbieralnej konstrukcji wymiennika możliwe jest jego rozmontowanie w celu wykonania okresowych czynności serwisowych, w tym czyszczenia mechanicznego. Mnogość rozmiarów płyt, materiałów płyt i uszczelek oraz wyboru różnej geometrii kanałów przepływowych pozwalają na znalezienie zoptymalizowanego rozwiązania pod konkretne zastosowanie.

Rozwiązania niestandardowe
Oprócz standardowych wymienników ciepła SECESPOL produkuje wymienniki specjalistyczne na konkretne zamówienie, szczególnie dla przemysłu petrochemicznego, ciepłowniczego, energetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. „Realizujemy zamówienia z dużej energetyki: elektrownie Ostrołęka, Kozienice, Pątnów, EDF Gdańsk, EDF Gdynia – wylicza wiceprezes zarządu Bolesław Formela. – Tego typu zamówienia generują kolejne, gdyż budują zaufanie do firmy i jej produktów. Ponadto nasze produkty mają długi okres gwarancji, co jest bardzo istotne dla energetyki”.

Przed realizacją projektu zespół doświadczonych konstruktorów współpracuje z inwestorem, dostosowując się do jego oczekiwań w procesie projektowym. Konstruktorzy z SECESPOL-u rozwiązują problem, konstruując dany wymiennik i dobierając odpowiednie materiały dla danej instalacji i zastosowania. Wykonują wszystkie niezbędne obliczenia termodynamiczne i wytrzymałościowe oraz przygotowują projekt urządzenia zgodny z normami i wytycznymi klienta o żądanych gabarytach (ograniczenie wielkości wymiennika) i w określonym budżecie. Dobierają również materiał odporny na medium, z którym wymiennik będzie pracował. Firma podejmuje się remontów wymienników ciepła na terenie zakładu klienta.

Ciekawym przykładem realizacji są trzy wymienniki służące pierwszemu w Polsce uciepłownieniu turbiny. Jest to proces przekształcenia elektrowni w elektrociepłownię. Zastosowane wymienniki ciepła ważyły po 27 t i zostały wykonane ze stali węglowej (głowica) oraz stali nierdzewnej (rury).

Dla hiszpańskiej firmy spożywczej powstał skraplacz wody morskiej potrzebnej w procesie produkcji. Dzięki ogumowaniu wewnętrznej strony głowic możliwe stało się zastosowanie agresywnego medium, jakim jest woda morska. Ogumowanie wpłynęło również korzystnie na koszt produktu, stanowiąc rozwiązanie tańsze niż tytan.

Z SECESPOL-u pochodzą również wymienniki ciepła zastosowane do ogrzewania basenu olimpijskiego w Bułgarii w turystycznym miasteczku Kranewo, jedynym obiekcie na Bałkanach oferującym treningi pływackie na zewnątrz poza sezonem letnim.

To tylko kilka przykładowych realizacji wymienników specjalistycznych dla przemysłu. Spółka rocznie wykonuje ich kilkadziesiąt.

Pracodawca na medal
Pracodawcy Pomorza to najstarsza i największa organizacja pracodawców działająca na terenie województwa pomorskiego, skupiająca blisko 800 firm, organizator konkursu „Pracodawca roku”. Samo zgłoszenie się do konkursu wymaga spełnienia szeregu wymogów. SECESPOL został wyróżniony w tym konkursie kilkakrotnie. Zatrudnionym osobom oferuje szkolenia, umowy o pracę (brak tzw. umów śmieciowych), umożliwia studiowanie, podnoszenie kwalifikacji, stałe poprawianie warunków pracy, a także udział w imprezach integracyjnych. Firma może się wykazać terminowymi płatnościami wynagrodzeń, podatków i składek na ZUS. Nie bez znaczenia jest też niski procent wypadkowości (wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BS OHAS). Obecnie SECESPOL jest największym pracodawcą w powiecie nowodworskim. „Zatrudniamy 220 osób, a ciągły wzrost zamówień z całego świata pozwala na zwiększanie zatrudnienia. Firma to przede wszystkim ludzie. Pracodawcy muszą im stworzyć dobre warunki pracy i dbać o ich rozwój ” – oświadcza wiceprezes zarządu Bolesław Formela.

Baza na Pomorzu
Firma mieści się w nowoczesnym budynku biurowo-administracyjnym w Nowym Dworze Gdańskim. Poprzednia siedziba w pewnym momencie przestała być wystarczająca. Ze względu na rozwój firmy, zwiększenie zatrudnienia pracowników biurowych oraz częste wizyty poważnych kontrahentów krajowych i zagranicznych potrzebny był przestronny, nowoczesny i prestiżowy budynek, który oddano do użytku w roku 2014.

Pomieszczenia fabryczne również znajdują się w Nowym Dworze Gdańskim. Teren całego zakładu zajmuje ponad 6 ha. W 2012 r. oddano do użytku nową halę i zmodernizowano linię produkcyjną wymienników lutowanych. W kolejnym etapie planowana jest modernizacja istniejących pomieszczeń produkcyjnych, a w ciągu następnych dwóch lat – ze względu na rozwój produkcji i wprowadzenie nowych produktów – konieczna będzie budowa nowej hali. W najbliższych latach planowane jest również dozbrojenie techniczne parku maszynowego – pojawią się nowoczesne maszyny i urządzenia sterowane elektronicznie, co zapewni wzrost wydajności produkcji.

Usytuowanie głównej siedziby spółki w Nowym Dworze Gdańskim wpisuje się w nurt decentralizacji przemysłu. Mieszkańcy gminy zyskują miejsca pracy, a jednocześnie firma znajduje się na tyle blisko Trójmiasta, że nie ma problemu z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników o wąskich specjalizacjach.