IFS Connect 2021: Jak można zwiększyć zysk z projektów w branży energetycznej?

IFS Connect 2021: Jak można zwiększyć zysk z projektów w branży energetycznej?

18/10/2021
Artykuł promocyjny
Autor:
|

IFS Connect 2021: Odpowiedni dla branży energetycznej system klasy ERP powinien stanowić podwaliny drogi do cyfryzacji

Właściwości i ceny produktów zawsze są ważne, ale przy wzmożonej konkurencji szybko powszechnieją i choć firmy rywalizują na tym polu, dla klientów nie jest to wyróżnik marki.

Czego więc potrzeba? Odpowiedź jest prosta, ale trudna do zrealizowania: wyróżnianie się wymaga umiejętności zapewniania lojalności klientów i zdobywania stałych klientów. Umiejętność wzbudzania w klientach zachwytu. IFS nazywa to Moment of Service. To jest ta chwila, w której setki decyzji, tysiące procesów oraz ludzie harmonijnie łączą się, by jak najlepiej zaprezentować swoją firmę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak IFS od trzydziestu lat pomaga firmom energetycznym w rozwoju ich działalności dziś zarejestruj się na konferencję IFS Connect Cloud Day 2021, która odbędzie się online 27 października od godziny 10:00.

Oto wybrane wyzwania stojące przed firmami usługowymi bazującymi na projektach energetycznych.

Terminowa dostawa w ramach budżetu
Bez względu na warunki umowy ramowej, za realizację projektów w terminie i w ramach budżetu odpowiada firma usługowa. To wyzwanie jest jednocześnie rynkową szansą, ponieważ usługodawcy mogą podnosić ceny przy dobrej koniunkturze oraz obniżać je, gdy konkurencja się zaostrza. Wszystko sprowadza się do znajomości swojej struktury kosztów i posiadania wydajnego, standaryzowanego modelu realizacji.

Dostarczanie sprzętu i zasobów
Dostawy sprzętu i zasobów to z pewnością kluczowe działania dla wszystkich firm usługowych bazujących na projektach, szczególnie w złożonych warunkach energetyki offshore. W projektach obsługi konstrukcji na morzu racjonalizacja logistyki i przepływu materiałów z zachowaniem pełnej przejrzystości ma kluczowe znaczenie.

Inne wyzwania firm usługowych bazujących na projektach to:

  • Zrozumienie własnej struktury kosztów, które umożliwia wyznaczenie właściwej marży;
  • Brak standardowych szablonów projektowych dla typowych usług;
  • Pozyskanie właściwych zasobów i sprzętu na czas;
  • Zapewnienie realnej współpracy projektu z łańcuchem dostaw i wymiany aktualnych danych.

Jak więc można zwiększyć zysk z projektów w branży energetycznej?
Choć spora część prac i sprzętu używanego w projektach się powtarza, wiele firm nie tworzy szablonów ani katalogów powtarzalnych elementów swoich projektów.

Szablony dla standardowych rodzajów projektu (zwłaszcza tych największych) należy tworzyć, by lepiej poznać i ustandaryzować bieżące zapotrzebowanie oraz zapobiegać niepotrzebnym niestandardowym modyfikacjom. Taki zestaw zalecanych szablonów dla danego rodzaju projektu mógłby obejmować wstępne szacowanie kosztów, zestaw kompetencji, sprzęt, wsparcie zdalne, itp.

Ciągła standaryzacja umożliwia nie tylko naukę, bo z czasem skraca też czas reagowania. Daje to planującym znacznie lepszy ogląd potrzeb projektu, można też zastosować różne techniki planowania zasobów w czasie, by zoptymalizować wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zredukować doraźne korzystanie z podwykonawców. Dzięki rejestrowaniu faktycznego postępu prac i wydajności, zarządzanie zasobami może dawać takim firmom usługowym realną przewagę konkurencyjną.

IFS-Connect-banner-720x160