PBG SA posiada historyczny portfel zamówień

|

Polski lider branży instalacji dla przemysłu nie obawia się o najbliższą przyszłość

Grupa Kapitałowa PBG, członek indeksu WIG20, jest pewnym elementem polskiej gospodarki. Mimo spowolnienia gospodarczego, które w dużym stopniu dotknęło branżę budowlaną, spółka osiąga obiecujące wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2009 roku były one nawet lepsze niż te sprzed 12 miesięcy – przychód firmy wyniósł 349 138 000 zł, a w tym 34 791 000 zł zysku.

Dla porównania, w I kwartale, rok temu PBG miała 316 709 000 zł przychodu i 29 961 000 zł zysku. Co miało wpływ na tak dobre wyniki finansowe i w jaki sposób kryzys przyczynił się do jeszcze szybszego rozwoju firmy tłumaczy Jerzy Wiśniewski, Prezes oraz Założyciel PBG S.A.:

„Każda sytuacja tego typu na rynku powoduje pewnego rodzaju zawirowania. W firmach tak dużych jak nasza, potrzebne są często spore zmiany. My jesteśmy, w o tyle szczęśliwej sytuacji, że  w chwili obecnej mamy historyczny portfel zamówień, przekraczający grubo 6 miliardów złotych, który zapewni na najbliższe dwa, dwa i pół roku samej PBG i spółkom należącym do Grupy pełnię zdolności realizacyjnych. Można powiedzieć, że nas kryzys nie spowolnił, a nawet wręcz nam pomógł. Kontrakty zdobyte półtora roku, rok temu czy nawet kilka miesięcy temu i kalkulowane przy kosztach, które wówczas obowiązywały, są dla nas jeszcze bardziej interesujące jeśli chodzi o  możliwość renegocjowania ceny czy poziomy cen materiałów i usług budowlanych. Kryzys powinien również znacząco wpłynąć na poprawienie poziomu marż przy realizowanym obecnie portfelu zamówień. Wszystkie te elementy wpłynęły bardzo pozytywnie na odnotowywane przez nas wyniki finansowe.”

Wydobywać, wydobywać

PBG zaczynała w 1994 roku jako firma związana ściśle z branżą gazu ziemnego i ropy naftowej. Od czasu kiedy firma weszła na giełdę w 2004 r. jej działalności znacznie się rozrosła. Kilkukrotnie emitowano akcje w celu dalszego rozwoju firmy, wiele inwestowano w przyszłościowe technologie i zdobywanie kolejnych segmentów rynku. Obecnie PBG działa w branżach związanych z gazem ziemnym i ropą naftową (12%), wodą (54%), paliwami (9%) oraz budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym (9%), a także, od niedawna budownictwem drogowym (7%). W nawiasach podano procentowy udział poszczególnych gałęzi działalności w przychodach firmy za rok 2008.

Na pierwszy rzut oka, dziwi dość mały odsetek przychodu wygenerowany przez działalność w branży gazu ziemnego i ropy. Związane jest to między innymi z tym, że większość dużych inwestycji tego typu, została zakończona w latach poprzednich. Jedną z nich jest kopalnia gazu ziemnego w Kościanie oddana do użytku w 2002 roku.

„Jest to największa w chwili obecnej kopalnia gazu ziemnego w kraju. W Polsce produkuje się ok. 30% całości zużywanego tu gazu. Kopalnia w Kościanie dostarcza surowca pokrywającego prawie 10% tego zużycia. To bardzo dużo.” – tłumaczy Jerzy Wiśniewski.

Należy zwrócić uwagę na zaawansowanie technologiczne projektów wykonywanych przez PBG. Firma, która nigdy nie oszczędzała pieniędzy na najnowsze technologie, daje swoim klientom najwyższą możliwą jakość

„W kopalni w Kościanie praca sterowana jest komputerowo. Do obsługi tak wydajnego i dużego obiektu zatrudnionych jest zaledwie 30 osób. Wybudowana w 2003 roku kopalnia ropy naftowej w Sławoborzu była kolejną ciekawą realizacją. Jest to pierwsza tego typu, w pełni zautomatyzowana kopalnia w Polsce. Do jej działania, na dobrą sprawę nie potrzeba nikogo, jest w pełni bezobsługowa. Z pewnością bardzo ważną gałęzią działalności jest dla nas wykonywanie instalacji do skraplania, magazynowania i regazyfikacji LNG. Była to swego rodzaju nisza na rynku i PBG stała się pionierem tej technologii w naszym kraju. Jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy wykorzystywać skroplony gaz ziemny na skalę przemysłową.” – wymienia Prezes Wiśniewski

Wysoki poziom jakościowy, zaawansowanie technologiczne i profesjonalizm w działaniu powodują, że dobra opinia o Grupie Kapitałowej PBG idzie w świat. Firma nie wydaje dużych pieniędzy na reklamę. Nie musi. Duże, często bardzo trudne, zakończone projekty są wizytówkami firmy. Wielu zadowolonych klientów, a także przekonanie o profesjonalizmie i solidności poznańskiej spółki są najlepszym możliwym marketingiem. Dzięki temu portfel zamówień jest pełen po brzegi i można pracować nad kolejnymi prestiżowymi zleceniami. A tych nie brakuje.
PBG należy do konsorcjum, które na zlecenie PGNiG dokona rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Wartość kontraktu wynosi 1,1 mld zł. netto, a przedmiotem umowy jest zwiększenie maksymalnej pojemności z 0,575 mld m3 do 1,200 mld m3. Budowa podziemnych magazynów gazu jest na liście priorytetów inwestycyjnych PGNiG. W skład konsorcjum, które wykona tą olbrzymią inwestycję, znajdują się obok PBG następujące firmy: ecnimont S.P.A., Société Française d’Etudes et de Réalisations d’Equipements Gaziers SOFREGAZ, Plynostav Pardubice Holding A.S., Plynostav Regulace Plynu A.S.

„Kolejnym, niesamowicie ważnym projektem jest LMG, czyli Kopalnia Lubiatów-Międzychód-Grotów. Jesteśmy liderem konsorcjum, które zajmie się rozbudową tego obiektu. Zakończenie tej inwestycji, wartej 1,4 mld zł., w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki kopalni LMG wydobycie ropy naftowej wzrośnie do około 0,9 mln ton rocznie w 2013 roku z obecnych około 0,5 mln ton, czyli ulegnie podwojeniu. To bardzo duży i poważny projekt.” – Prezes Wiśniewski przedstawia kolejną zleconą przez PGNiG realizację.
Udokumentowane zasoby wydobywalne, z których będzie czerpała kopalnia LMG, to około 7,25 mln ton ropy naftowej i około 5,5 mld metrów sześciennych gazu. Przy wydobyciu rzędu 400 tys. ton ropy rocznie, eksploatacja złoża może trwać około 20 lat. Projekt ma powstać do 2013 roku.

Niemałą część przychodu PBG stanowi branża paliwowa, a ściślej rzecz biorąc budowa zbiorników (zarówno naziemnych, jak i podziemnych) dla składów paliw. Firma wykonała już kilka, tego typu projektów m.in. dla PKN Orlen czy OLPP. Obecnie, wraz z Naftobudową S.A., PBG buduje bazę magazynowania paliwa dla NATO, które zamierza wydać łącznie ok. 2 mld zł na inwestycje dla branży paliwowej w Polsce.

Woda i ochrona środowiska

Spółka prężnie działa w segmencie przemysłu związanego z wodą. PBG tworzy instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych takie jak wodociągi, kanalizacje, magistrale wodociągowe i kolektory, a także ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków.

Spółka zajmuje się również budową zapór wodnych, zbiorników retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych. Oferowane są także prace związane z renowacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Branża hydro i ochrony środowiska są bardzo dobrze dofinansowane, Unia Europejska przeznacza liczne dotacje na ten cel.
„Ze struktur unijnych przez cały czas płynie ogromny strumień pieniędzy znacznie ułatwiający i przyspieszający działania w tej strefie. Dał przykładu – budżet UE dla Polski na lata 2004-06, przeznaczony głównie na instalacje wodne i kanalizacyjne wyniósł 4,5 mld zł.” – tłumaczy Wiśniewski.

Najbardziej spektakularną inwestycją w tym obszarze działalności jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kraków – Płaszów, zrealizowana przez należącą do PBG spółkę Hydrobudowa S.A. W ramach prac zwiększono przepustowości istniejącej mechanicznej oczyszczalni, wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków, kolektor dolnej trasy Wisły oraz stację termicznej utylizacji osadów. Dodatkowo, wykonano rekultywację ok. 18,5 ha lagun osadowych.

„Był to bardzo trudny i wymagający kontrakt. Został on pozyskany wiele lat temu przez inne spółki, nam przyszło kończyć to bardzo prestiżowe, a zarazem skomplikowane zlecenie. Jest to jedna z lepszych wizytówek naszej firmy” – dodaje Prezes Wiśniewski.


Z projektów w trakcie realizacji należy wymienić budowę stopnia wodnego na Odrze, w okolicach miejscowości Malczyce. Podstawowym celem budowy jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Postępująca erozja denna na tym odcinku spowodowała obniżenie zwierciadła wody w rzece o ok. 2,5 m. Jerzy Wiśniewski przedstawia kolejne korzyści: „Zakończenie tej ciekawej inwestycji, wartej ok. 102 mln zł. pozwoli na zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności, przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszania się przyległych terenów, powstrzymanie procesów erozyjnych, a także produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu oraz przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.”

W strukturach Grupy Kapitałowej PBG działalnością związaną z ochroną środowiska oraz hydrokonstrukcjami zajmują się przede wszystkim Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9, a także KWG oraz Metorex. Jest jeszcze wiele potencjalnie ważnych kontraktów w roku 2009 m.in. trzyetapowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Czajka w Warszawie, z budżetem wynoszącym ok. 245 mln euro; budowa oczyszczalni ścieków w Lublinie i Piotrkowie Trybunalskim; ujęcie wody w Mosinie, kontrola rzeki Świna, jak i wiele innych.

Poznańska firma wyraźnie realizuje strategię umacniania pozycji w obszarze infrastruktury i hydrotechniki. Cel ten ma być osiągnięty poprzez konsolidację Hydrobudowy Polskieji Hydrobudowy 9, rozszerzenie działalności o realizację kontraktów na budowę metra, parkingów podziemnych i obiektów przemysłowych oraz bardzo prestiżowy, udział w realizacjach związanych z organizacją EURO 2012. PBG zajmie się budową stadionów w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku.

Nowości PBG

Grupa Kapitałowa PBG dzięki umiejętnemu zarządzaniu, wysokiej jakości wykonania projektów oraz nienagannej opinii na rynku może umacniać swoją pozycję w kolejnych sferach działalności. Jedną z nich jest branża drogowa. Zarząd firmy dostrzega niewątpliwy potencjał na tym polu. Plan wydatków drogowych w latach 2007-2009 to ponad 38 mld zł, a na 2010-2013 – 51 mld zł(w tym około 40 mld z Unii Europejskiej. GDDKiA chce wybudować tysiące kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, na dodatek w dość krótkim czasie. Ekspansja PBG w tym kierunku wydaje się więc jak najbardziej uzasadniona. W ramach Grupy działa spółka Aprivia, której zadaniem jest wzmocnienie pozycji PBG na polu budownictwa drogowego poprzez inwestycje w spółki drogowe, pozyskiwanie i dostarczanie projektów oraz organizowanie finansowania. Do poznańskiej Grupy Kapitałowej należy także Brokam Sp. z o.o. – firma, która jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości, gdzie zlokalizowane są złoża kruszywa niezbędnego do budowy dróg.

„Kolejną kwestią jest branża elektroenergetyczna. Jest to dla nas nowy obszar, w który jesteśmy zdeterminowani wejść, w najbliższym czasie. Branża ta jest w Polsce bardzo mocno niedoinwestowana Jesteśmy przekonani, że w najbliższych kilkunastu latach sektor ten będzie szczególnie ważny jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Jesteśmy przekonani, że uda nam się zbudować taki pion, który mógłby swobodnie konkurować z innymi w branży energetycznej. Z najbliższej emisji akcji chcemy sfinansować odpowiednie przejęcia, obecnie rozmawiamy z trzema podmiotami. Myślę, że do końca roku uda się zakończyć przejęcie jednej lub dwóch z tych firm. Na ten cel zamierzamy przeznaczyć około 100 mln złotych.” – mówi Prezes Wiśniewski.

Poza granice

Grupa Kapitałowa PBG pomimo ciągłej ekspansji wewnątrz kraju, nie zapomina o operacjach zagranicznych. Wiele projektów związanych z gazem ziemnym było realizowanych w Norwegii (w tym na platformach wiertniczych), na Łotwie wybudowano podziemny magazyn gazu, mniejsze prace były wykonywane również we Włoszech i Francji. Za pozyskiwanie kontraktów za granicą odpowiedzialna jest, specjalnie w tym celu utworzona firma PBG Export. W 2006 roku Grupa nabyła słowacką firmę Gas Oil Engineering, zatrudniającą 150 osób. Jest to spółka inżynieryjno-projektowo-wykonawcza, prowadząca działania na całym świecie. Oferta firmy zawiera analizy finansowe, projektowanie, zarządzanie projektem oraz nadzór nad wprowadzaniem zadań w dziedzinie gazu ziemnego i ropy naftowej. Kolejnym, ważnym z technologicznego punktu widzenia podmiotem jest Excan Oil And Gas Engineering w Kanadzie.

„Spółka ta została utworzona aby implementować najważniejsze i najbardziej przyszłościowe rozwiązania z tamtego regionu świata. Jak wiadomo Stany Zjednoczone i Kanada były kolebką ropy naftowej i gazu ziemnego. Do dziś, tworzone są tutaj najnowocześniejsze technologie, które z dużym sukcesem wykorzystujemy w naszym kraju.” – mówi Jerzy Wisniewski.
Kolejnym rynkiem, na którym chce zaistnieć Grupa jest Ukraina. Trzeba przyznać, że jest to kierunek, w którym spogląda coraz więcej firm, nie tylko z branż reprezentowanych przez PBG.
Pozytywne zmiany jakie nastąpiły w tym kraju na przestrzeni kilku ostatnich lat, zachęcają coraz bardziej do działalności w tej części Europy.
„Dzisiaj oczywiście, rynek polski jest jednym z najlepszych i największych rynków inwestycyjnych dla naszego profilu działalności. Nie zmienia to faktu, że chcemy zaistnieć w kolejnych krajach i zwiększać nasz eksport. Liczymy, że za dwa, trzy lata wyniesie on około 10-20 % sprzedaży. W najbliższym czasie mamy zamiar otworzyć spółkę na Ukrainie, kupimy również podmiot, który tam działa. Uważamy, że rynek ukraiński, pomimo pewnych występujących tam zawirowań, jest i będzie miejscem o wielkim potencjale inwestycyjnym. Jestem pewien, że warto jak najszybciej zorganizować tam swoje struktury i po prostu wejść na ten rynek jako solidny, bezpieczny i profesjonalny wykonawca i inwestor.” – mówi na koniec Prezes PBG Jerzy Wiśniewski.