ENAP: kompleksowe usługi w zakresie dostaw, montażu i uruchomień AKPiA

ENAP: kompleksowe usługi w zakresie dostaw, montażu i uruchomień AKPiA

06/05/2016
|
www.enap.pl

W tej chwili ENAP SA jest przedsiębiorstwem w pełni dojrzałym. Firma zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami, którzy od lat są obecni przy budowie i modernizacji elektrowni, elektrociepłowni, zakładów petrochemicznych i chemicznych, zakładów celulozowo-papierniczych, oczyszczalni ścieków, stacji redukcyjnych gazu, stacji kompresorowych, stacji przeładunku gazu, a także stacji Metra Warszawskiego. Obchodzone w tym roku piętnastolecie firmy stanowi okazję do spojrzenia wstecz i oceny efektów pracy całej organizacji jako organizmu, który stale rośnie.

„Patrząc z perspektywy ostatnich 10 lat możemy ocenić, które działania przyniosły nam najwięcej korzyści i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wiele się zmieniło, status prawny, nowa siedziba z halą produkcyjną, wzrost zatrudnienia do 100 osób, czterokrotny wzrost przychodów w ciągu ostatnich 4 lat; to na pewno cieszy. Przeprowadzane na przestrzeni lat zmiany administracyjnoprawne oraz wstąpienie do Grupy APS Energia pomogły w szybszym rozwoju spółki, ale przede wszystkim przyczyniły się do tego właściwa strategia i konsekwentnie wyznaczone oraz realizowane kierunki rozwoju. W ciągu ostatnich lat pozycja firmy na rynku została zauważona m.in. przez «Forbesa» i «Puls Biznesu»” – mówi Dariusz Drabiuk, prezes ENAP SA.

Firma ENAP powstała w 2001 r. i od początku swojego samodzielnego istnienia funkcjonowała jako spółka pracownicza. W październiku 2008 r. ENAP sp. z o.o. dołączył do Grupy Kapitałowej APS Energia SA, a w grudniu 2009 został przekształcony w Spółkę Akcyjną i od tej pory nosił nazwę ENAP SA. W sierpniu 2013 r. Grupa Kapitałowa APS Energia SA z firmą ENAP SA w swoim składzie zadebiutowała na rynku New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, natomiast w październiku 2015 r. Grupa zadebiutowała na głównym parkiecie GPW pod nazwą APS Energy (APE).

Najtrudniejszy jest start…
…bo wymaga odwagi, dlatego obecny prezes ENAP SA Dariusz Drabiuk ma wielkie uznanie dla swojego poprzednika – prezesa Jana Piaseckiego – oraz dla dyrektora Tomasza Jagiełły za odważny krok i determinację w budowaniu firmy od podstaw. „Nie będę odkrywcą, jeżeli powiem, że to w czasie kryzysu następuje weryfikacja prawdziwej siły i wartości przedsiębiorstwa. To czas, kiedy trzeba dopasować firmę do potencjału i oczekiwań rynku. W tym czasie o wiele częściej ma się do czynienia z oszustami biznesowymi. Musieliśmy bronić się przed nieuczciwością i nieustannie unikać niekorzystnych dla firmy sytuacji i relacji biznesowych. To w takich momentach kształtuje się charakter firmy i zespołu. Jestem dumny z pracowników, którzy pokazali, że firma to nasze wspólne dobro. To dzięki ich ciężkiej pracy i zrozumieniu jesteśmy w tym miejscu. Ten okres pozwolił również zweryfikować lojalność i wartość dostawców. Teraz możemy powiedzieć, że kryzys wyszedł nam na dobre” – mówi Dariusz Drabiuk, prezes ENAP SA.

Główną aktywnością ENAP SA są kompleksowe usługi w zakresie dostaw, montażu i uruchomień Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). Działalność w tym obszarze pozostaje działalnością podstawową, niezależnie od rozwoju nowych obszarów biznesu.

ENAP SA zajmuje się prefabrykacją Szaf Zabezpieczeń i Automatyki (AC i DC) oraz potrzeb własnych dla stacji WN, szaf DCS oraz dystrybucji energii. Proekologicznym kierunkiem działalności ENAP SA są odnawialne źródła energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz słonecznej. Firma dostarcza zarówno kompletne instalacje w systemie „pod klucz”, systemy hybrydowe, jak i poszczególne komponenty do samodzielnego uruchomienia przez inwestorów.

ENAP rozwija też swoją aktywność w obszarze poprawy jakości energii, nie tylko oferując analizatory parametrów sieci, filtry czy kompensatory, lecz także świadcząc kompleksowe usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

OZE… czy to już czas?
Działalność ENAP SA w sektorze OZE w tym zakresie koncentruje się na fotowoltaice i energetyce wiatrowej małych mocy do 200 kW. „Zgłaszają się do nas inwestorzy prywatni, którzy są skłonni zainwestować własne środki w budowę elektrowni fotowoltaicznych, by uniezależnić się od operatorów krajowych. Zrealizowaliśmy z sukcesem szereg projektów, co sprawia, że jesteśmy kompetentnymi doradcami dla takich inwestorów na każdym etapie planowania przez nich inwestycji. Oferujemy naszym klientom zarówno komponenty do samodzielnego montażu, jak i gotowe rozwiązania pod klucz, poczynając od projektu, a na uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji kończąc” – mówi Dariusz Drabiuk, prezes ENAP SA.

Firma ENAP SA na dachu swojej siedziby zainstalowała 2012 r. elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy 25 kW, składającą się ze 122 paneli PV, dwóch falowników i baterii chemicznej.
enap_tresc3_PP_32
W firmowej elektrowni nadmiar energii wyprodukowanej w słoneczne dni jest odsprzedawany do sieci energetycznej. W pochmurny dzień niedostatek energii uzupełniany jest z sieci. Dzięki baterii (bank energii), która jest ładowana w wypadku nadmiaru energii, układ ten gwarantuje bezpieczeństwo zasilania newralgicznych urządzeń takich jak serwer, centrala telefoniczna i oświetlenie w razie zaniku napięcia. „Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie problemy techniczne dla sieci energetycznych mogą powodować alternatywne źródła energii, ale trzeba sobie radzić z ich rozwiązywaniem. Globalnego trendu stosowania OZE nie powstrzymamy” – mówi Dariusz Drabiuk.

Prezes ENAP SA dodaje, że wszystko wskazuje na to, że intensywny rozwój tej dziedziny energetyki w Polsce potrwa przez najbliższe 3–5 lat, kiedy będzie można wykorzystywać fundusze unijne przeznaczone na ten cel. Przy zaangażowaniu lokalnych władz, przedsiębiorców i mieszkańców oraz przy dobrej koniunkturze promowane będzie stosowanie ekologicznych rozwiązań energetycznych. ENAP SA pomógł już kilkunastu mikro- i minielektrowniom wykorzystującym energię słońca oraz wiatru, dlatego firma jest pod względem technicznym gotowa na dynamiczny rozwój tej dziedziny, ale przede wszystkim może zrobić coś dobrego dla regionu.

Prefabrykacja szaf automatyki i rozdzielnic NN
„Na naszej hali produkcyjnej o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych produkujemy rozdzielnice niskiego napięcia o prądach do 3200 A oraz zabezpieczenia sieci 400/230 VAC. Istotną rolę w tej dziedzinie dla działalności firmy odegrał kontrakt dla Metra Warszawskiego, kiedy to ENAP SA był odpowiedzialny za montaż i uruchomienie stacji energetycznych na każdym przystanku drugiej linii metra (na zlecenie ABB) oraz dostarczył ponad 250 rozdzielnic niskiego napięcia (na zlecenie AGP Metro). Wszystkie te prace przyczyniły się do zasilenia odcinka drugiej linii metra.”– mówi Dariusz Drabiuk, prezes ENAP SA.

Dzięki sprawdzonym dostawcom dobrej jakości komponentów, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze spółka cieszy się uznaniem i bardzo dobrą opinią w dziedzinie prefabrykacji rozdzielnic nN

Sąsiedztwo Elektrowni Kozienice
Firma ma swoją siedzibę obok Elektrowni Kozienice. Niezmiennie od lat – ze względu na usytuowanie zaplecza techniczno-montażowego, doświadczenie oraz bliskość i znajomość obiektu – strategicznym kontrahentem spółki jest ENEA Wytwarzanie, czyli właśnie Elektrownia Kozienice. Najlepiej naszą współpracę opisują słowa Henry’ego Forda: „Spotkanie to początek. Współpraca to postęp. Pozostanie razem to sukces”.

To dzięki referencjom i doświadczeniu zdobytym w Elektrowni Kozienice firma została zauważona przez innych wykonawców i mogła zacząć działać poza rykiem lokalnym, realizując prace na terenie obiektów przemysłowych i energetycznych m.in. w Gdyni, Wrocławiu, Świeciu, Oświęcimiu, Stalowej Woli, Bełchatowie, Turowie i Opolu. Należy również wspomnieć o projektach realizowanych w latach ubiegłych w Niemczech, w Macedonii, w Holandii, na Litwie, w Szwecji, w Estonii i w Rumunii.

Dynamiczny rozwój spółki spowodował konieczność utworzenia Regionu Południe z siedzibą w Katowicach oraz Północ – w Gdańsku. Fakt ten ukazuje, jak ENAP z małej lokalnej firmy przekształca się w firmę ogólnopolską, której celami są: dalszy rozwój, ekspansja geograficzna i tworzenie nowych miejsc pracy.

Rynek i konkurencja
Lista referencyjna firmy jest bardzo długa i można ją zobaczyć na stronie <www.enap.pl>. Z kilku projektów firma jest bardzo zadowolona nie tylko ze względu na wielkość przychodów. Przede wszystkim przyczyniły się one do rozwoju organizacji pracy i zdobycia doświadczenia.

Duże projekty realizowane są zazwyczaj dla dużych firm polskich i zachodnich, takich jak: Rafako, Elektrobudowa, Polimex, Emerson Process Management, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Sirius. ENAP stara się czerpać od każdej z nich to, co najlepsze.

Od wielu lat firma ENAP bezpośrednio dba o poprawę jakości środowiska poprzez realizację projektów mających na celu redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jako jedna z nielicznych firm z sukcesem wykonała około ośmiu instalacji katalitycznego odazotowania spalin oraz sześciu instalacji odsiarczania spalin w branży automatyki. Dzięki wysiłkom proces redukcji tlenków azotu i tlenków siarki ze spalin jest w pełni sterowany i analizowany. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które ENAP SA zdobył przy współpracy z wiodącymi spółkami polskimi i zagranicznymi, firma może efektywnie i pewnie reagować na zmieniające się technologie i wymagania środowiskowe.

ENAP SA szanuje konkurencję, ponieważ jest stymulatorem do działania. „Na pewno nie ułatwia to życia, ale potrafimy sobie z tym radzić. Generalnie w branży prac montażowych duże znaczenie odgrywa doświadczenie oraz znajomość obiektu i to pozwala wygrywać, nie zawsze kwestią zasadniczą jest cena”.

A jakie są plany na przyszłość? „Na pewno będziemy rozwijać nasze regiony Północ i Południe, aby być bliżej klienta, na pewno nie zrezygnujemy z biznesu OZE i z pewnością będziemy wykorzystywać naszą halę do produkcji rozdzielnic. Mamy kilka pomysłów na rozwój nowych produktów i narzędzi, zamierzamy złożyć wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, ale szczegółów nie chcę zdradzać” – kończy Dariusz Drabiuk, prezes ENAP SA.

Czy wiesz, że...

ENAP został wyróżniony w prestiżowym rankingu „Gazela Biznesu 2015”. 9 marca 2015 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla województwa mazowieckiego. Po raz szesnasty „Puls Biznesu” w swoim rankingu wyróżnił najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy. O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech badanych lat, tj. 2012–2014. Ranking opracowany został przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland, która dokonała weryfikacji danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Firma znalazła się również w gronie przedsiębiorstw wyróżnionych w rankingu „Diamenty Forbesa 2016” zajmując 34. miejsce w województwie mazowieckim w kategorii 5–50 mln zł przychodu. W latach 2012–2014 spółka odnotowała 59,11% wzrostu wartości.