Statystyczne Sterowanie Procesami, SPC oraz Mapowanie Strumieni Wartości, VSM  dla każdej firmy na trudne i nieprzewidywalne czasy

6-7 października, Sopot
Statystyczne Sterowanie Procesami, SPC oraz Mapowanie Strumieni Wartości, VSM  dla każdej firmy na trudne i nieprzewidywalne czasy

Każda firma, aby przewidywalnie funkcjonować w niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie musi wypracowywać MARGINES bezpieczeństwa. SPC i VSM służą właśnie wypracowywaniu tego marginesu w procesach firmy poprzez stałą poprawę ich stabilności, przewidywalności i elastyczności.

Zapraszamy na szkolenie, które wyposaży uczestników w niezbędne do tego celu kompetencje, zarówno miękkie jak i twarde, do zastosowania od ręki w procesach każdej firmy, produkcyjnej i usługowej.

Szkolenie poprowadzi: Marek Jagielski

Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział lotniczy MEL, uzyskując w 1985 dyplom mgr. Inż. w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Ukończył także w 1993 podyplomowe studia w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie uzyskując dyplom BA (business administration). W 2011 ukończył kurs Six Sigma/DMAIC w Akademii Białego Kruka we Wrocławiu uzyskując dyplom Six Sigma Black Belt. Ma na swoim koncie ogromne doświadczenie wyniesione z pracy w wielu firmach, m/in Politechnika Warszawska, Instytut Lotnictwa, Thomson Multi Media Poland, AVON i inne, pracując na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu pracami badawczymi, produkcją, firmą produkcyjną, jakością, ciągłym doskonaleniem. Od 15 lat prowadzi własną działalność doradczą pod firmą JAKOŚĆ BIZNESU. W ramach tej działalności ma na swoim koncie liczne szkolenia z zakresu Lean-SixSigma, a także liczne projekty doradcze dla bardzo szerokiej palety firm produkcyjnych i usługowych takich jak ubezpieczenia, branża spożywcza, cementownia, branża kosmetyczna, branża drzewna, szpitale, inne. Od lat prowadzi także wykłady z zakresu Lean-Six Sigma dla studentów studiów podyplomowych w SGH i WSBwP.

DLACZEGO WARTO?

Mapa Strumienia Wartości – VSM, czyli jak w organizacji (nie) przepływa praca? 

Statystyka królową zarządzania. Czy można odnieść sukces w biznesie, tak jak w partii szachów, bez królowej?

Dzień 1 (6 października 2022) – SPC

Jedynie procesy statystycznie stabilne mogą dostarczać przewidywalne wyniki biznesowe. Do oceny stabilności jaki i ustabilizowania procesów niezbędne są metody statystyczne. Podczas szkolenia warsztatowego uczestnicy zdobędą niezbędne kompetencje w poniższym zakresie.

Potrzebne narzędzia: komputer + arkusz kalkulacyjny Excel

1. Liczby, dane, fakty gromadzone w procesach jako punkt wyjścia do analizy statystycznej

dane ciągłe
dane dyskretne
warunki statystycznej poprawności danych z obserwacji i pomiarów

2. Parametry statystyczne:

średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe oraz ich wzajemne relacje

3. Ocena stabilności i przewidywalności procesów

Analiza graficzna danych. Kryteria decyzyjne
Analiza statystyczna danych; rozkład normalny, studenta, chi-kwadrat. Kryteria decyzyjne

4. Ocena zdolności (marginesu) procesów w stosunku do wymagań, wskaźnik zdolności Cpk

5. Weryfikacja hipotez statystycznych o wartości średniej.

Czy wartość średnia z wyników/pomiarów spełnia wymagania biznesu?

6. Niepewność wartości średniej – przedział ufności dla wartości średniej

7. Karty kontrolne i ich zastosowanie w procesach

karta wartości średnich i rozstępu x-R, opracowanie i wdrożenie w wybranych procesach

8. Przykłady i ćwiczenia praktyczne

 

Dzień 2 (7 października 2022) – VSM

Organizacja, żyje z wartości wytworzonej dla klientów, zachowując część tej wartości dla siebie.  Im szybciej praca przepływa przez system, od zamówienia do dostawy, tym wartość wyższa i tym więcej do podziału pomiędzy klienta, a dostawcę.  Prędkość przepływu pracy jest także tym czynnikiem, który bezpośrednio indukuje przepływ gotówki w drugą stronę, do firmy. Im szybsza realizacja zamówienia tym szybszy zwrot kapitału obrotowego zainwestowanego w pracę, materiały i koszty stałe. Im przepływ pracy jest słabszy tym procent zwrotu z kapitału obrotowego mniejszy.  Do oceny przepływu oraz identyfikacji warunków, od których on zależy, służy metoda zwana Mapą Strumieni Wartości, VSM (value stream mapping).

Podczas szkolenia warsztatowego uczestnicy zdobędą niezbędne  kompetencje w poniższym zakresie:

1. Jak rozumiemy wartość w biznesie i jakie są jej miary? Jak, dostarczając wartość klientom, zapewnić także wartość dla siebie ?

2. Strumienie wartości

Co to jest strumień wartości
Identyfikacja strumieni wartości dowolnej organizacji, produkcyjnej, usługowej, dowolnej

3. Wykonywanie map strumieni wartości VSM stanu obecnego, jako sekwencji kluczowych procesów i ich interakcji

Czym różni się mapowanie strumienia wartości od mapowania procesów?

4. Rola prędkości przepływu pracy w wynikach biznesowych; wpływ na główne wskaźniki biznesowe

5. Metoda obliczania wskaźnika przepływu pracy przez strumienie wartości

Pomiary czasów procesów Pt oraz czasów przejścia Lt (lead time)
Obliczenie wskaźnika przepływu pracy
Identyfikacja czynników blokujących przepływ pracy

6. Metoda obliczania jakości pracy przepływającej przez strumienie wartości

„dokładnie i kompletnie” – jaki jest procentowy poziom prac wykonanych dobrze za pierwszym razem pomiędzy procesami oraz w całym strumieniu wartości

7. Zestawienie otrzymanych wyników, postawienie celu dla stanu przyszłego, rekomendowane działania

8. Podsumowanie

co wymiernie zyskuje biznes poprzez poprawę wskaźnika przepływu pracy ?
poprawa przepływu pracy jako strategia wygrany-wygrany, wygrywają obie strony: klient i dostawca

9. Przykłady i ćwiczenia praktyczne


Miejsce szkolenia: Sopotorium Medical Resort / ul. Bitwy Pod Płowcami 52, 81-731 Sopot

Cena szkolenia: 1 600 PLN/netto

W cenie szkolenia:

Materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
Wyżywienie zgodnie z programem
Dostęp do indywidualnych konsultacji z ekpertem
Udział w programie rabatowym kolejnych edycji szkolenia

Dopłata do noclegów:

Pokój 1 osobowy – 299 PLN/netto/doba
Pokój 2 osobowy – 199 PLN/netto/doba/osoba

W cenie noclegu:

Bogate śniadanie w formie bufetu
Korzystanie ze strefy rekreacyjnej (basen solankowy, kompleks saun, jacuzzi, tężnia solankowa, siłownia)
Dostęp do szybkiego bezprzewodowego Internetu

POBIERZ FOLDER WYDARZENIA

Zapisy i więcej informacji: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl