Efektywna praca z SOLIDWORKS PDM Professional

Efektywna praca z SOLIDWORKS PDM Professional

17/12/2016
Artykuł promocyjny
|

W warunkach globalnej konkurencji liczy się nie tylko to, kto opracuje najbardziej innowacyjne produkty, lecz także to, kto najszybciej wprowadzi je na rynek. Aby zaoszczędzić czas i koszty, nie trzeba stawiać na głowie wszystkich tradycyjnych procesów w przedsiębiorstwie. W wielu wypadkach do najważniejszych oszczędności prowadzi już wdrożenie profesjonalnego systemu zarządzania danymi produktów (PDM). Rozwiązania takie jak SOLIDWORKS PDM Professional firmy Dassault Systèmes usprawniają zadania najbardziej czasochłonne, a tym samym pozytywnie wpływają na konkurencyjność.

Konstruktorzy ciągle projektują części, ponieważ nie znajdują istniejących już modeli CAD, które odpowiadałyby ich potrzebom. Poza tym osoby biorące udział w różnych procesach rzadko wiedzą, do której szuflady włożyć dany rysunek, jeśli kolega odpowiedzialny za to zadanie właśnie się rozchorował. W wielu przedsiębiorstwach konieczność żmudnych poszukiwań wynika także z niezrozumienia zmian w dokumencie. Nikt nie umie wówczas powiedzieć z całą pewnością, kto i kiedy stworzył konkretną wersję projektu. Niekiedy powstają nawet towary wybrakowane, ponieważ półwyroby są produkowane na podstawie przestarzałych wersji rysunków. Przyczynami takich niedociągnięć są między innymi różne miejsca przechowywania plików, równoległe korzystanie z odmiennych wersji, niejednolite oznaczenia plików, niejasne struktury folderów lub niezamierzone usunięcie plików.

Innowacyjny system PDM jest wyjątkowym środkiem zaradczym na wszystkie te problemy.
Za pomocą SOLIDWORKS PDM Professional możemy zarządzać produktami i synchronizować dane konstrukcyjne w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie obejmuje intuicyjny zestaw konfigurowanych narzędzi służących do administrowania danymi SOLIDWORKS, bazując na Microsoft SQL Server, i jest w całości osadzone w oprogramowaniu 3D CAD oraz Windows Explorer.

Poza tym SOLIDWORKS PDM Professional pracuje z formatami plików odbiegającymi od formatów CAD, a jako system zarządzania dokumentami umożliwia prowadzenie prac we wszystkich oddziałach z zawsze najaktualniejszymi danymi.

Znajdowanie, ponowne wykorzystywanie, zarządzanie

SOLIDWORKS PDM Professional centralizuje zapis danych konstrukcyjnych, a także danych do nich należących. Generatory numerów seryjnych automatycznie przyznają numery części, artykułów i projektów. Także struktury folderów projektowych i standardowe dokumenty mogą być sporządzane w sposób zautomatyzowany. Taki system pracy zapewnia porządek, zapobiega podwójnemu przydzielaniu numerów oraz gwarantuje jednoznaczne i kompletne przechowywanie danych.

W końcu nie tylko nowe foldery i dokumenty mogą być sporządzane i nazywane automatycznie. Do tej grupy należą także różne wersje konstrukcji i dokumentów uzupełniających. Program ułatwia rewizje, ponieważ automatycznie sporządza wersje, aktualizuje rekomendacje i odwzorowuje cały przebieg konstruowania. Kontrola wersji – zarówno niewielkich zmian, jak i poważniejszych rewizji – zapobiega utracie danych. Elastyczne schematy rewizji ułatwiają przestrzeganie standardów przedsiębiorstwa. Podczas pracy z oprogramowaniem łatwo można również odczytać starsze wersje części, kategorii budowy i rysunków.

solidworks polski przemysł

Proces integracji

Ponadto zintegrowany przebieg pracy dla procesów konstrukcyjnych i związanych z zezwoleniami w SOLIDWORKS PDM Professional automatyzuje sprawdzanie i zatwierdzanie ostatecznych konstrukcji. Dostęp do aktualnego dokumentu otrzymują określeni użytkownicy lub ich grupy w zależności od przebiegu pracy. Jeżeli status rekordu danych zostaje zmieniony, zawiadomienia mogą być wysyłane automatycznie. Zezwolenia i zatwierdzenia są automatycznie monitorowane. Aby zarządzać różnymi rodzajami dokumentów i procesami zezwalania, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różne warianty wstępnie zdefiniowanego przebiegu pracy.

Program pomaga nie tylko sporządzać i monitorować dane konstrukcyjne i dokumenty, lecz także łatwiej je znajdować. Dzięki temu mogą one zostać ponownie wykorzystane podczas realizacji przyszłych projektów, co oszczędza cenny czas przeznaczony na konstruowanie.

Zaawansowana funkcja wyszukiwania w Windows Explorer obejmuje konfigurowane formularze, które dają użytkownikowi możliwość uwzględniania także informacji specyficznych dla przedsiębiorstwa. W zidentyfikowaniu odpowiedniego dokumentu pomaga zintegrowany przegląd plików. Wszystkie te funkcje wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu całym procesem rozwoju produktów, zapobiegają wystąpieniu błędów, przyśpieszają proces wyszukiwania danych oraz ułatwiają ponowne wykorzystanie konstrukcji.

Współpraca ponad granicami

W procesie Industry 4.0 współpraca między oddziałami i przedsiębiorstwami ma ogromne znaczenie. SOLIDWORKS PDM Professional umożliwia użytkownikom dostęp do ich środowiska konstrukcyjnego 3D i odpowiednich plików we wszystkich działach dzięki wykorzystaniu bezpiecznego magazynu systemu. Wszyscy uczestnicy projektu mogą w ten sposób wymieniać informacje i wspólnie pracować nad poszczególnymi konstrukcjami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Za pośrednictwem WEB Interface pracownicy mogą się komunikować przykładowo z dostawcami, kooperantami, przedsiębiorstwami produkcyjnymi i klientami, co stanowi podstawę dla stworzenia globalnej sieci współpracy. Uprawnienia dostępu dla każdego użytkownika chronią przy tym własność intelektualną. SOLIDWORKS PDM Professional pozwala także na automatyzację różnych zadań, na przykład ERP Output przez XML, przygotowanie neutralnego formatu i polecenia sporządzania.

Aby wszystkie osoby zainteresowane miały rozeznanie w globalnym projekcie, mogą one za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwać rozmaite dane: przykładowo z nazwą dokumentu lub pliku, zawartymi w nim danymi lub zdefiniowanymi przez użytkownika właściwościami takimi jak numer części i artykułu, opis oraz status. Replikacja magazynu systemu pomaga przechowywać dokumenty w różnych miejscach.

Użytkownicy za pomocą WEB Client zapewniają swoim współpracownikom, partnerom oraz klientom szybki dostęp do konstrukcji, specyfikacji oraz dokumentacji, i to zarówno z poziomu różnych urządzeń – smartfona czy tabletu – jak i za pośrednictwem portali internetowych. Przez integrację Active Directory (AD) i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) użytkownicy sterują dostępem do szczególnie wrażliwych danych konstrukcyjnych i informacji projektowych. Co więcej, zarządzanie dokumentami jest łatwe dzięki interfejsowi Microsoft Office.

Zastosowanie profesjonalnych rozwiązań PDM jest wprawdzie powszechne, jednak niektórzy użytkownicy nadal mają do nich duże zastrzeżenia, ponieważ implementacja najczęściej uważana jest za czasochłonną. Aby rozwiać takie wątpliwości, Dassault Systèmes przy projektowaniu i optymalizacji skupia się głównie na ułatwieniu tych procesów w takim stopniu, jak to tylko możliwe. W efekcie program można wprowadzić bardzo szybko. Również obsługa jest ułatwiona dzięki temu, że użytkownik, zamiast programować ustawienia, intuicyjnie je konfiguruje na podstawie graficznego interfejsu użytkownika. Integracja z Windows Explorer dodatkowo ułatwia wyuczenie procesów i funkcji. Dzięki wprowadzeniu systemu, który pomaga użytkownikowi zwiększać produktywność w konstruowaniu i produkowaniu, nikt niepotrzebnie nie traci czasu.