Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków w procesie projektowania

Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków w procesie projektowania

06/03/2019

MapleSim Connector upraszcza projektowanie maszyn oparte na modelach
System pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na modelowanie części maszyn oraz łatwo zaprogramować i wdrożyć funkcje maszyny. Dodatkowo MapleSIm Connector można stosować bez problemu w środowisku Automation Studio.

MapleSim Connector umożliwia klientom skuteczną integrację narzędzia MapleSim od Maplesoft. MapleSim tworzy bardzo dokładny, dynamiczny model maszyny w oparciu o dane CAD w formacie STEP. Wszystkie siły i momenty obrotowe są modelowane z dużą precyzją, co pozwala na wykorzystanie modelu jako cyfrowego bliźniaka do doboru komponentów. Model fizyczny może być również używany jako funkcjonalna makieta do wirtualnego uruchamiania oprogramowania maszyny w Automation Studio. Pozwala to uniknąć ryzyka kosztownych błędów projektowych.

Efektywne wykorzystanie bliźniaków cyfrowych w procesie projektowania

MapleSim Connector oferuje dwie funkcje eksportu umożliwiające efektywne wykorzystanie bliźniaków cyfrowych w procesie projektowania. Pierwsza funkcja umożliwia eksportowanie danych symulacyjnych służących do optymalizacji doborów serwonapędów, silników i przekładni za pomocą takich narzędzi, jak ServoSoft. Alternatywą jest eksportowanie modelu skonstruowanego w MapleSim jako pliku FMI, zawierającego dane CAD.

Szybkie przejście od modelu do maszyny

Model skonstruowany w MapleSim może być użyty jako model symulacyjny w Automation Studio i przesłany bezpośrednio do urządzenia sterującego B&R. Wynikiem tego jest symulacja sprzętowa w pętli, w której zachowanie maszyny jest emulowane w czasie rzeczywistym w celu stworzenia kontrolowanego środowiska umożliwiającego bezpieczne testowanie oprogramowania maszyny.

W tym środowisku można manipulować wszystkimi parametrami sterowania i symulować zachowanie temperatury napędu. Zachowanie cyfrowego bliźniaka można obserwować na bieżąco dzięki przeglądarce B&R Scene Viewer.