Zaprojektuj maszynę w oparciu o modele z nowym narzędziem symulacyjnym

Zaprojektuj maszynę w oparciu o modele z nowym narzędziem symulacyjnym

28/08/2019

B&R zintegrowała narzędzie symulacyjne industrialPhysics ze środowiskiem inżynierskim Automation Studio co przyczyniło się do tego, że projektowanie maszyn w oparciu o modele jest prostsze niż wcześniej.

Programiści mogą importować dane CAD z komponentów maszyn lub całych maszyn bezpośrednio do narzędzia symulacyjnego. W kolejnym kroku mogą szybko i łatwo wygenerować cyfrową kopię maszyny – cyfrowego bliźniaka, który posłuży do opracowania i przetestowania oprogramowania maszyny.

Jakie możliwości daje narzędzie symulacyjne?

Cyfrowe bliźniaki są kluczem do efektywnego tworzenia oprogramowania i wirtualnego uruchamiania maszyny – narzędzie industrialPhysics generuje je na podstawie danych CAD. Dane są importowane w formacie STEP, co pozwala wykorzystać ważne właściwości projektu CAD, takie jak masa i gęstość elementów. Narzędzie symulacyjne jest zintegrowane z Automation Studio, dlatego programiści mogą uruchomić wirtualny model maszyny bezpośrednio na komputerze i połączyć go ze sterownikiem.

Narzędzie symulacyjne umożliwia obserwację fizycznego zachowania maszyny w czasie rzeczywistym. Programiści mogą symulować przepływ materiałów wzdłuż linii i rozpoznawać miejsca potencjalnych kolizji na tyle wcześnie, aby wprowadzenie poprawek było łatwe do wykonania.

Rzeczywistość wirtualna

Model maszyny można również bez żadnych dodatkowych zabiegów oglądać przy użyciu zestawów do demonstracji rzeczywistości wirtualnej lub rzeczywistości rozszerzonej. Programiści mogą pracować bezpośrednio z symulowaną maszyną w izolacji od wszystkiego, co mogłoby rozpraszać ich uwagę. Procesy można oceniać przy uruchomionej symulacji. Rzeczywistość rozszerzona oferuje dodatkową korzyść polegającą na możliwości obejrzenia modelu w rzeczywistym środowisku.

Korzystając z zestawów do demonstracji rzeczywistości wirtualnej (VR) lub rzeczywistości rozszerzonej (AR), programiści mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję ze swoim modelem, z pominięciem wszystkiego, co mogłoby rozpraszać ich uwagę.

Więcej o cyfrowych bliźniakach w środowisku projektowym: www.polskiprzemysl.com.pl/cam-cad-cae/tworzenie-cyfrowego-blizniaka/