Beton chłonący wodę

Topmix został stworzony na bazie betonu, który pozwala na przenikanie przez niego wody. Technologia jest dość ‚stara’ i znana już od 50 lat, ale do tej pory nie można było przy jej wykorzystaniu stworzyć nawierzchni, która wytrzyma ciężar samochodów.

Tarmac należący do Grupy Lafarge pokazuje produkt, który charakteryzuje się on dużą porowatością pozwalającą na przesiąkanie wody, aż do wód gruntowych. Rozwiązuje to nie tylko problem śliskiej nawierzchni oraz kałuż, ale również jest to rozwiązanie pomagające zapobieganiu podtapianiu budynków.

Materiał potrafi przefiltrować 4000 l wody na minutę. Atutem tego rozwiązania jest także mniejsze nagrzewanie się nawierzchni podczas dużych upałów.

Zalety? Popatrzmy:

  • szybkie usuwanie wody zapewnia bardziej efektywne zarządzanie wodą opadową
  • tworzone są bezpieczniejsze drogi, ponieważ jest mniej stojącej wody, a zatem zmniejszone ryzyko hydroplaningu
  • istnieje mniejsze ryzyko powodzi błyskawicznych
  • zmniejszony wpływ na naturalny obieg wody
  • zmniejszono koszty gospodarowania wodami opadowymi
  • jest to powierzchnia wymagająca niewielkiej konserwacji
  • w przypadku zastosowań domowych, takich jak podjazdy, nie jest wymagane pozwolenie na budowę