TECHCO Forum

2-3 grudnia, WYDARZENIE ONLINE
TECHCO Forum
Organizator: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Wydarzenie łączy w sobie aż trzy dobrze znane projekty PIPC. W trakcie nowego forum zaprezentowane zostaną najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Wydarzenie będzie stanowić płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. W 2020 roku to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

TECHCO Forum odbędzie się w nowoczesnej formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.techco.pipc.org.pl

Rozwój transformacji cyfrowej zdecydowanie przyspieszył na skutek pandemii COVID-19. Polska Chemia, jako jedna z najbardziej innowacyjnych branż, także zintensyfikowała wykorzystanie nowoczesnych technologii, nie tylko w podstawowej działalności produkcyjnej, ale także w komunikacji.

Nowe wydarzenie PIPC – TECHCO Forum jest doskonałym przykładem, jak kreatywnie wykorzystać technologie cyfrowe do wyzwań, jakie stawia trudny czas pandemii COVID-19. PIPC postanowiła nie rezygnować z realizacji projektów w 2020 r., ale uwzględniając potrzeby sektora, kreuje nowe wydarzenia. Dzięki zastosowaniu nowych technologii cyfrowych, TECHCO Forum odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2020 r., gwarantując uczestnikom najwyższą jakość merytoryczną, bezpieczeństwo i niecodzienną formułę. Po raz kolejny w tym roku, PIPC postanowiła także zaoferować wszystkim zainteresowanym darmowy dostęp do wydarzenia, aby trudny czas nie ograniczał rozwoju kapitału ludzkiego.

Program TECHCO Forum łączy w sobie zagadnienia trzech wartościowych projektów PIPC:

—> AGENDA

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej
Wydarzenie, które ma za sobą długą historię szesnastu edycji. Stanowi wyjątkową okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia między realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, jak również innymi firmami i ekspertami nie tylko z branży chemicznej. W trakcie wydarzenia poruszane są głównie tematy ochrony środowiska, wzrostu bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia. Polska Izba Przemysłu Chemicznego już od 1992 roku sprawuje nadzór na Programem „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce.

Program Bezpieczna Chemia
Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Projekt Chemia 4.0
Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który jest odpowiedzią na wyzwania i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Inicjatywa PIPC, jako pierwsza w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług w branży chemicznej.

techco-graf