Projektowanie systemów energetycznych z wykorzystaniem MATLABa i Simulinka

21 marca, Kraków
Projektowanie systemów energetycznych z wykorzystaniem MATLABa i Simulinka
Organizator: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. sp.k.

Energetyka jest strategicznym działem przemysłu ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości życia obywateli oraz zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania gospodarki. Z uwagi na realizację wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego, ochronę środowiska naturalnego oraz zmieniające się potrzeby społeczeństwa niezbędne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle energetycznym. Dotyczy to głównie rozwoju i zwiększania stopnia wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Mamy tu do czynienia z unikalnym połączeniem tradycyjnych i nowatorskich systemów inżynierskich oraz różnych metod działania. Bardzo duże znaczenie w procesie badań i rozwoju ma wykorzystanie narzędzi symulacyjnych i programistycznych, które obejmują szeroki zakres zagadnień i są na tyle elastyczne, aby wspierać zmieniające się wymagania techniczne i funkcjonalne.

Podczas seminarium zostaną przedstawione techniki modelowaniasymulacji szeroko pojętych systemów energetycznych: linii przesyłowych, turbin wiatrowych, systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem MATLABa i Simulinka. Omówione zostaną także techniki wdrażania opracowywanych algorytmów w przemyśle. W czasie spotkania będzie możliwość dyskusji ze specjalistami z branży energetycznej.

Strona wydarzenia: www.ont.com.pl/wydarzenia/seminarium-centrum-energetyki-agh