Project Management Start

22-23 marca, Kraków
Project Management Start
Organizator: Langas Group
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Szkolenie adresowane jest do:

  • Kadry zarządzającej
  • Kierowników Projektów
  • Osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami

 

Korzyści jakie otrzymasz zapisując się na szkolenie:

  • poznanie mocnych i słabych strony różnych metodyk i podejść zarządzania projektami
  • wiedza w jakich przypadkach stosować konkretną metodykę
  • uzyskanie informacji jak w pełni wykorzystać mocne strony danej metodyki zarządzania projektami
  • zminimalizowanie wpływu słabych stron danej metodyki zarządzania projektami