8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020

2-3 lipca, Gdańsk
8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2020 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.

Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

Program: www.osegdansk.pl/program

Rejestracja: www.osegdansk.pl/rejestracja