Kaizen – skuteczne systemy sugestii pracowniczych – tworzenie i zarządzanie

4 grudnia, Wrocław
Kaizen – skuteczne systemy sugestii pracowniczych – tworzenie i zarządzanie
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny

Systemy pomysłów pracowniczych funkcjonujące w sposób mniej lub bardziej formalny stanowią nierozerwalny element kultury kaizen w przedsiębiorstwie ale przede wszystkim są kluczem ciągłego doskonalenia organizacji i optymalizacji procesów.

Najpowszechniej stosowaną koncepcją rozbudowanego systemu sugestii pracowniczych jest system oparty na założeniach filozofii Kaizen stanowiący część koncepcji Kaizen w zarządzaniu, stworzonej w japońskiej firmie Toyota i spopularyzowanej przez Maasakie Imai w 1986 r. po publikacji jego książki pt. Kaizen. The Key to Japan’s Competitive Success.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do wszystkich, które chcą wdrożyć lub zmodyfikować system sugestii w swoich organizacjach (firmy produkcyjne oraz usługowe).

Link: www.szkolenia.ue.wroc.pl/117,282,kaizen_skuteczne_systemy_sugestii_pracowniczych_tworzenie_i_zarzadzanie.html