Webinar: Zintegrowany Model Fabryki.Jak zmienić fabrykę w obiekt, który będzie dopasowany do wyzwań rynkowych?

20 kwietnia, godz. 10:00, WYDARZENIE ONLINE
Webinar: Zintegrowany Model Fabryki.Jak zmienić fabrykę w obiekt, który będzie dopasowany do wyzwań rynkowych?
Organizator: Autodesk

20 kwietnia Autodesk zaprasza na bezpłatny webinar na temat zintegrowanego modelu fabryki. Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać każdym aspektem fabryki w jednym uniwersalnym modelu i zmniejszyć ryzyko i ilość kosztownych przeróbek.

Większe tempo zmian technologicznych i krótsze cykle produkcyjne to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dziś producenci. Wymaga to częstych i dynamicznych modyfikacji layout’ów fabryk i zakładów produkcyjnych.

Modernizacja fabryki wymaga szczegółowej koordynacji między procesem produkcyjnym, linią produkcyjną i obiektem budowlanym i zależy od strategii produkcji, planowania wyposażenia, planowania przestrzeni, przepływu/analizy materiałów, planowania obiektu i nie tylko. Podejście zintegrowanego modelu fabryki oferuje strategię cyfrową, wykorzystującą konwergencję między BIM a fabryką cyfrową, unikając potencjalnych opóźnień i przekroczeń budżetu.

Połączenie BIM i cyfrowego planowania zakładów przemysłowych ma na celu wygenerowanie cyfrowej reprezentacji fabryki i wyposażenia produkcyjnego. Ten centralny, zawsze aktualny model jest używany przez współtwórców projektu z każdej dyscypliny na dowolnym urządzeniu do planowania, projektowania, walidacji, budowy i obsługi fabryki i może służyć jako podstawa cyfrowego bliźniaka.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego Przemysław Sokołowski, Ekspert ds. Rozwiązań Autodesk dla Przemysłu, pokaże jak podejmować bardziej świadome decyzje w zarządzaniu fabryką i odpowie na pytania uczestników.

Rejestracja na wydarzenie: autodesk.pl/campaigns/zintegrowany-model-fabryki-webinar 

autodesk