TDJ kupi akcje spółki H. Cegielski-Poznań?

TDJ kupi akcje spółki H. Cegielski-Poznań?

11/06/2013

Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa, w procesie sprzedaży akcji spółki H. Cegielski-Poznań SA, wpłynęła jedna oferta wstępna. Złożyła ją firma TDJ z Katowic. Katowicka spółka specjalizuje się w działalności inwestycyjnej, w kilku różnych obszarach: equity (inwestycje w akcje dojrzałych spółek), venture (inwestycje w rozwój nowych firm), estate (inwestycje w nieruchomości), finance (inwestycje w aktywa finansowe), fundacja (inwestycje w naukę, edukacje i rozwój). TDJ w ostatnich latach m.in. zakupiła Fabrykę Maszyn Glinik SA, wprowadziła na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych Polską Grupę Odlewniczą, a także Zamet Industry SA.

Zakład H. Cegielski-Poznań powstał w 1846 roku. Znany jest z budowy silników, maszyn i urządzeń dla przemysłu stoczniowego. W skład Grupy Kapitałowej HCP wchodzą obecnie cztery spółki zależne: H. Cegielski – Energocentrum Sp. z o.o., H. Cegielski – Service Sp. z o.o., H. Cegielski – Centrum Badawczo – Rozwojowe Sp. z o.o., Infocentrum Sp. z o.o.