Szkolenie: Zaawansowana analiza obrazów w środowisku MATLAB (MLCV)

25-27 maja, szkolenie online
Szkolenie: Zaawansowana analiza obrazów w środowisku MATLAB (MLCV)
Organizator: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne

Kurs ten obejmuje zagadnienia związane z analizą obrazów z wykorzystaniem modułu Computer Vision Toolbox.

Wśród poruszanych tematów znajdują się m.in.:

  • import, wizualizacja, adnotacja obrazów oraz plików wideo
  • detekcja, ekstrakcja oraz dopasowanie cech
  • automatyczne dopasowanie obrazów przy użyciu transformacji geometrycznych
  • detekcja obiektów na obrazach i plikach wideo
  • śledzenie obiektów i estymacja parametrów ruchu
  • kalibracja kamer i niwelacja zniekształceń obrazu
  • pomiary obiektów na obrazach
  • praca z chmurą punktów i rekonstrukcja sceny 3D

Wymagania wstępne: Szkolenie z podstaw pracy w MATLABie (MLBE) lub odpowiadające mu doświadczenie w wykorzystaniu MATLABa, szkolenie MLIP (MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów), zalecana także znajomość zagadnień analizy obrazów.

Czas trwania: 2 dni
Poziom zaawansowania: specjalistyczne
Podczas szkolenia korzystamy z produktów: MATLAB, Image Processing Toolbox, Computer Vision Toolbox

Strona: www.ont.com.pl/szkolenia-ont/szkolenia-otwarte