Połączenia w konstrukcjach stalowych / V Konferencja Techniczna

27-28 sierpnia, Kielce
Połączenia w konstrukcjach stalowych / V Konferencja Techniczna
Organizator: Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Konferencja adresowana jest do kadry technicznej przedsiębiorstw działających w branży konstrukcji stalowych.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia odbędą się prezentacje marketingowe firm z branży konstrukcji stalowych.
Wieczorem uczestnicy wezmą udział w integracyjno networkingowej imprezie plenerowej.

Drugi dzień podzielono na dwie sesje
– pierwsza będzie dotyczyć połączeń spawanych, w czasie której omówione zostaną m.in.: aktualny stan normalizacji w zakresie projektowania połączeń spawanych oraz istotna dla branży spawalnictwa rewolucja przemysłowa 4.0;
– druga sesja będzie w temacie elementów złącznych. Nacisk zostanie położony na projektowanie połączeń śrubowych z wykorzystaniem oprogramowania – CONSTEEL oraz BIM.

Pełny program konferencji: www.piks.com.pl/v-konferencja-techniczna-27-28-sierpnia-2019-r-kielce/