6. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania (ITSHC)

22-23 września, Wrocław
6. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania (ITSHC)
Organizator: Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Zakres Konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja ostatnich badań i rozwoju na płaszczyźnie natryskiwania cieplnego, napawania oraz technologii addytywnych. Najważniejsze zagadnienia, które omawiane będą podczas konferencji będą dotyczyć: nowych materiałów i technologii, właściwości powłok, napoin i elementów wytwarzanych addytywnie, innowacyjnych metod badawczych jak również zastosowań przemysłowych w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, do dyskusji zostaną poddane problemy związane ze szkoleniem specjalistów, systemami certyfikacji oraz zapewnienia jakości w natryskiwaniu cieplnym, napawaniu oraz technologiach addytywnych. Zaplanowane zostały sesje referatowe oraz plakatowe. Wszystkie prezentowane artykuły będą recenzowane i opublikowane w branżowym czasopiśmie.

Podczas konferencji odbędzie się wystawa dedykowana natryskiwaniu cieplnemu i napawaniu. Wszyscy partnerzy przemysłowi specjalizujący się w:
– natryskiwaniu cieplnym i napawaniu
– materiałach do w/w technologii
– sprzęcie pomiarowym
– technologiach addytywnych

są mile widziani.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20), zlokalizowanym przy ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław. Centrum konferencyjne ma dogodną lokalizację względem Dworca
Kolejowego Wrocław Główny (3 km) oraz jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużego węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej, przystanek Rondo Reagana (100 m)

STRONA INTERNETOWA: www.itshc.pwr.edu.pl/

konferencja