Szkolenie: Metoda A3 – rozwiązywanie istotnych problemów organizacji

23 listopada, godz. 9:00-15:00, SZKOLENIE ONLINE
Szkolenie: Metoda A3 – rozwiązywanie istotnych problemów organizacji

Osoba prowadząca szkolenie: Marek Jagielski

➡ Grupa docelowa: osoby zainteresowane wykorzystaniem Metody A3 w zarządzaniu.
➡ Cena szkolenia: 490 PLN/netto (do ceny należy doliczyć 23% VAT)
➡ Kontakt w sprawie szkolenia i rejestracja: szkolenia@polskiprzemysl.com.pl

Miejsce szkolenia: interaktywne szkolenie online.
Czas trwania: 6 godzin szkoleniowych + przerwy.
Efekt szkolenia: w efekcie szkolenia każdy z uczestników uzyska podstawowe kompetencje do niezwłocznego przystąpienia do metodycznego rozwiązywania istotnego problemu w swojej organizacji. W razie potrzeby, uzyska też niezbędną pomoc doradczą w ramach 30 minut bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Karta A3 jest metodą rozwiązywania istotnych problemów, tożsamych z celami jakie organizacja powinna osiągnąć, aby podtrzymać swoje istnienie poprzez zaspakajanie potrzeb klientów: dobrze (jakość i terminowość), efektywnie (rentowność i płynność gotówkowa) i konkurencyjnie (niższy koszt, niższa cena).

Metoda A3 jako synteza twórczego myślenia i doświadczenia w pełni ucieleśnia zasadę „Dobre myślenie, dobry produkt”. Wprowadzona do organizacji stanie się stopniowo powszechną normą myślenia o procesach i zarządzaniu, aż przeobrazi się w trwałą władzę (kompetencję) psychiczną organizacji umożliwiającą przeprowadzanie dobrych zmian skutecznie i na czas.

W praktyce każdej firmy metoda A3 zapewni:

– rozwiązanie problemów (osiąganie celów)
– ciągłą naukę i rozwój kompetencji (ucząca się organizacja)
– komunikację w skali całej organizacji

W sytuacji takiej jak Covid_19, cechującej się ogromną nieprzewidywalnością zewnętrzną, metoda A3 zapewni przewidywalność własną dzięki skuteczności i terminowości podejmowanych zmian przystosowawczych i wyprzedzających, zwiększających pole manewru.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tej metodzie? polskiprzemysl.com.pl/lean-management-w-produkcji/rozwiazywanie-problemow-z-raportem-a3/

Metodologia szkolenia: wstęp teoretyczny, case studies, ćwiczenia indywidualne.
Poziom szkolenia: podstawowy.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do metody A3 jako doskonałego narzędzia

a. rozwiązywania problemów/osiągania celów
b. nauki i rozwoju kompetencji
c. komunikacji
d. mentoringu

2. Jak rozumieć i stosować w praktyce kartę A3

a. Dlaczego ręcznie i w jakim zakresie wspomagać się komputerem
b. Co jest dowolne w tej metodzie, a co ultymatywne

3. 7 kroków do celu, od opisu problemu do jego rozwiązania, czyli wprowadzenia zmian.
4. Zastosowanie praktyczne metody A3 do własnego przypadku w zakresie kroku nr 1: „opis problemu”
5. Podsumowanie

❗➡ DODATKOWO !!!!! 30 minut bezpłatnych konsultacji on-line po szkoleniu