Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR 2016

28-29 września, Szczyrk
Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR 2016
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Konferencja Elgor to unikalna płaszczyzna prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w przemyśle górnictwa odkrywkowego. Uczestnictwo w konferencji pozwala poznać najnowsze techniki i światowe technologie w tej branży, a także nawiązać kontakt z najważniejszymi jej przedstawicielami w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujący szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego.

Konferencja organizowana jest pod auspicjami Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor oraz pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest firma Siemens.

Agenda konferencji.