KONFERENCJA NAUKOWA: Forum Inżynierów Przyszłości

23-25 października, Wrocław
KONFERENCJA NAUKOWA: Forum Inżynierów Przyszłości
Organizator: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Forum Inżynierów Przyszłości ma za cel otworzyć dyskusję o inżynierach, jakich będzie potrzebował przemysł oraz o tym, jak powinna wyglądać ich ścieżka kształcenia. Dzisiejsi programiści pracują na stanowiskach, które nie istniały, kiedy przychodzili na świat. Zatem pojawia się pytanie: jakie umiejętności będą potrzebne absolwentom polskich uczelni za kolejne 5, 10 czy 15 lat?

W ramach trzydniowej konferencji, jest planowane wiele warsztatów, dyskusji, szkoleń i paneli pod okiem ekspertów z całej Polski.

Wystąpienia zaproszonych gości będą poruszać następujące tematy:
przemysł 4.0, przedsiębiorczość, działalność studencka i społeczna oraz rozwój osobisty.

Z racji bezpieczeństwa spotkanie będzie się również odbywało w formie zdalnej.

Konferencja naukowa przeznaczona jest dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Jej celem jest stworzenie przestrzeni do prezentacji wyników badań oraz analiz opartych o przegląd literatury naukowej.

PROGRAM WYDARZENIA: www.fip.not.pl/program/