Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

20-21 września, Rzeszów
Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju
Organizator: Instytut Polityki Energetycznej

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w imieniu organizatorów: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja” serdecznie zaprasza do zgłaszania udziału w VI edycji Konferencji Naukowej

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej – online) na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Planujemy, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

W poprzednich pięciu edycjach wydarzenia udział wzięło ponad 1 tys. uczestników reprezentujących 50 ośrodków naukowych, około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów.

Wideo-podsumowanie V Konferencji (2020)  poniżej:

Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakt referatu/wystąpienia, posteru naukowego. Prosimy też o zgłoszenia stacjonarnego udziału biernego (bez wystąpienia).

➡ Formularz zgłoszeniowy: www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 sierpnia 2021 r. – czynny udział stacjonarny lub online oraz do 10 września 2021 r. – bierny udział stacjonarny.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planujemy ponownie zastosować środki ostrożności, które obowiązywały w trakcie ubiegłorocznego wydarzenia. Podczas VI Konferencji użyte zostaną m.in. bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury, ozonowanie przekazywanych dokumentów, cyrkulacja powietrza dzięki systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej czy dezynfekcja dłoni dzięki licznym stanowiskom dezynfekcyjnym. W przypadku konieczności planujemy ponownie zastosować robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C.

Wideo-podsumowanie – Zabezpieczenia V Konferencja (2020)

Patronat honorowy udzieliły m.in.: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisja Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Wojewoda Podkarpacki, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021/