I Forum Innowacji SEG

27 lutego, Warszawa
I Forum Innowacji SEG
Organizator: Crido Business & Innovation Consulting

Pionierska konferencja poświęcona innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, która skierowana jest do wąskiego grona firm notowanych na giełdzie.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • Przydatne case studies
  • Efektywne pozyskiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • Szerokie grono eksperckie
  • Networking

Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej. Podczas spotkania, zaproszeni eksperci podczas 2 bloków tematycznych podzielą się wiedzą na temat efektywnego pozyskiwania i wdrażania innowacji, zarządzania nimi oraz ich finansowania.

Podczas pierwszej części spotkania prelegenci przedstawią praktyczne aspekty związane z kreowaniem ekosystemu sprzyjającego innowacyjności oraz przykłady innowacji pracowniczych. Omówią takie zagadnienie i zjawiska, jak :innowacyjność przedsiębiorstwa a forma jego własności – wstępne wyniki badań; innowacje wewnętrzne w firmie – case study oraz proces zarządzania innowacją czyli „sustainable innovation” – dobre praktyki.

Drugi blok „Open innovation oraz zarządzanie innowacjami” obfitować będzie w konkretne przykłady wdrażania innowacyjnych rozwiązaniach i metody ich finansowania, a dokładnie: dlaczego współpraca ze startupami się opłaca, czyli co startupy mogą dać korporacji?; akcelerator innowacji – współpraca dużych firm ze startupami; hackaton – forma pozyskania innowacji; business Transformation – budowanie kultury innowacji; nowe instrumenty wsparcia innowacyjności – Innovation BOX.

Strona internetowa: www.seg.org.pl/pl/forum-innowacji-zarzadzanie-innowacjami-w-spolce-gieldowej-transmisja-online