HORYZONT 2020 SZANSĄ POLSKICH INNOWACJI W UE

7 listopada, Nadarzyn
HORYZONT 2020 SZANSĄ POLSKICH INNOWACJI W UE
Organizator: Rada Główna Instytutów Badawczych przy współpracy z KPK PB UE
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych – Warsaw Industry Week odbędzie się Konferencja – Horyzont 2020 Szansą Polskich Innowacji w UE, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja panelowa pt. „Czy Polska ma realne szanse komercjalizować na dużą skalę wyniki prac badawczych w UE ?”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Jarosław Gowin.

Organizator Konferencji: Rada Główna Instytutów Badawczych przy współpracy z KPK PB UE

Miejsce Konferencji: Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo

Kontakt: Agnieszka Cieślik – 518 739 275 – a.cieslik@warsawexpo.eu