Hale Przemysłowe i Magazyny

21 marca 2019, Warszawa
Hale Przemysłowe i Magazyny
Organizator: DND Project
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Konferencja z udziałem Ekspertów Stowarzyszenia DAFA, bryg w st spocz. mgr inż. Ryszarda Stępkowskiego, Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i inżynierów oceny ryzyka.

Konferencja w temacie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki ze względu na typ konstrukcji i przeznaczenie. Dedykowana praktykom, w szczególności projektantom, inwestorom i logistykom, pionom technicznym i służbom utrzymania ruchu, a także osobom odpowiedzialnym za zakupy, jakość i bezpieczeństwo hal i magazynów, którym bliska jest tematyka konferencji.

Wydarzenie skierowane do:

 • projektantów,
 • konstruktorów/architektów,
 • inwestorów,
 • zarządców,
 • logistyków,
 • wykonawców.

W programie:

 1. Jak odpowiednio zabezpieczyć hale przemysłową? Pożar czy wstrzymanie produkcji?
 2. Jaki wpływ na usprawnienie procesów biznesowych w obszarze magazynowym ma wdrożenie systemu kontroli dostępu?
 3. Jak uszkodzone produkty mogą wpływać na utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz koszty eksploatacji i naprawy bram?  Kontrola dostępu fizycznego w części biurowej oraz magazynowej czy wpływa na wsparcie dla usprawnienia procesów? Jak wyeliminować straty?
 4. Bezpieczeństwem i niezawodnością sieci elektrycznej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zużycia energii. Czyli jak zminimalizować koszty energii w halach przemysłowych i magazynach przy jednoczesnym wzroście cen energii elektrycznej?
 5. Bezpieczeństwo wewnątrz zakładu i wydajność doków załadowczych. Rola oddzieleń środowiskowych i kontroli na bezpieczeństwo i zarządzanie logistyką zakładów produkcyjnych, hal i magazynów
 6. Detekcja gazów toksycznych i wybuchowych. Jak zapewnić bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Systemy Detekcji Gazów jako niezbędny element bezpieczeństwa instalacji gazowej
 7. Bezpieczne dachy czy metody monitorowania dachów wielkopowierzchniowych to już absolutna konieczność?
 8. Bezpieczeństwo i jego rozwiązanie przy załadunku/ rozładunku dostarczanych towarów
 9. Wymagania przeciwpożarowe w projektowaniu powierzchni biurowych i socjalnych w halach produkcyjnych – możliwe rozwiązania
 10. Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne DAFA i FLL
 11. Projektowanie oddymiania w oparciu o PN i NFPA204
 12. Jak optymalizować koszty poprzez stosowanie oświetlenia LED, ogrzewanie i chłodzenie wodnymi promiennikami, rozwiązania izolacyjne
 13. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) – Wymagania CPR dla kabli i przewodów w obiektach halowych i magazynowych. Zgodność wytycznych ze stosowaną praktyką. Konsekwencje dla projektantów i zarządców
 14. Podłogi posadzkowe (nowe i systemy renowacji istniejących) oraz systemy hydroizolacyjne do odnawiania dachów. Znaczenie żywicznych systemów do zabezpieczania posadzek na parkingach wielostanowiskowych

Więcej informacji o wydarzeniu oraz bezpłatna rejestracja:  www.dndproject.com.pl