ETCC 2020 – European Technical Coatings Congress

2-4 września, Kraków
ETCC 2020 – European Technical Coatings Congress
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem / Europejska Federacja FATIPEC

W trakcie kongresu przeprowadzone będą wykłady i równoległe sesje tematyczne. W ramach wydarzenia producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych – przedstawią ofertę swoich produktów i rozwiązań technicznych.

Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całej Europy oraz m.in. z USA, Japonii, Chin.

Kongresy naukowo-techniczne FATIPEC organizowane są w różnych krajach europejskich od roku 1950. Ostatnie wydarzenie odbyło się w 2018 r. w Amsterdamie: www.etcc2018.org

Strona internetowa ETCC2020: www.etcc2020.org

Program: www.etcc2020.org/en/congress/preliminary-programme