DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DMiUT 2019

29-31 maja, Gdańsk
DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DMiUT 2019
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Konferencja ma na celu promowanie i propagowania najnowszych trendów i rozwiązań z zakresu badań nieniszczących – głównie materiałów stalowych – pod kątem poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa w przemyśle i gospodarce.

 
Szczególnym obszarem zainteresowania są techniki bazujące na właściwościach magnetycznych stali. Metody te pozwalają zarówno na wykrywanie już istniejących defektów, jak również na diagnostykę prewencyjną oraz monitoring m.in. w zakresie wyznaczania stanu naprężenia oraz zmian mikrostrukturalnych.

Wydarzenie jest płaszczyzną spotkania środowisk zainteresowanych rozwojem technik NDT:

  • świata nauki z polski i zagranicy
  • kadry technicznej i zarządzającej przemysłu
  • przedsiebiorstw rozwijających i oferujących nowoczesne technologie NDT
  • instytucji nadzoru i wsparcia

W założeniu Konferencja ma stymulować współpracę powyższych środowisk, zwłaszcza pod kątem rozwoju i wdrażania do praktyki innowacyjnych rozwiązań NDT dla przemysłu 4.0

Więcej informacji o konferencji tutaj.

Tematyka konferencji zbudowana jest wokół następujących zagadnień:

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA – SZANSE I WYZWANIA
Diagnostyka prewencyjna i predykcyjna jako źródło szans i przewag w dobie przemysłu 4.0, wyzwania i rozwiązania dla branż takich jak m.in: energetyka, przemysł stoczniowy i off shore

NARZĘDZIA ROZWOJU I WSPARCIA
Fundusze, instytucje i programy wsparcia, współpraca nauka-przemysł, aspekty prawne i instytucje nadzoru

PRZYSZŁOŚĆ DIAGNOSTYKI
Aktualne trendy i kierunki badań, obiecujące odkrycia naukowe z potencjałem na aplikacje praktyczne, diagnostyka w branżach rozwijających się, m.in. energetyce jądrowej, przemyśle kosmicznym