arena PRODUKCJI

7 marca 2019, Wrocław
arena PRODUKCJI
Organizator: Logistyka Produkcji
Wydarzeniu Patronuje Polski Przemysł

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest transformacja.

  1. Transformacja procesów
  2. Transformacja organizacji
  3. Transformacja technologiczna

Transformacja to hasło, które w programie wydarzenia traktujemy wielowymiarowo. Fabryki muszą dokonywać ciągłych zmian w swojej działalności, aby odpowiadać na ciągłą presję kosztową, nadążać za rewolucją przemysłową, a także nieustannie doskonalić swoje procesy i strukturę organizacyjną. Tylko w ten sposób producenci zbudują skuteczną, długofalową strategię rozwoju.

Wydarzenie ma na celu zgromadzenie kadry menedżerskiej związanej z firmami produkcyjnymi działającymi w różnych branżach i zainicjowanie dyskusji na temat problemów, które dotykają każdego zakładu, niezależnie od rodzaju realizowanej produkcji.

Formuła konferencji obejmuje część plenarną, podczas której przedstawiane będą najlepsze praktyki z biznesu i istotne dla firm produkcyjnych zagadnienia, szkolenie poświęcone problemowi oszustw w łańcuchach dostaw oraz część networkingową, mającą na celu zainicjowanie rozmów między uczestnikami wydarzenia i ekspertami.

Uczestnikami konferencji będą:

  • Dyrektorzy Zarządzający
  • Dyrektorzy Fabryk
  • Dyrektorzy i Kierownicy Produkcji, Techniczni, ds. Jakości
  • Menedżerowie Łańcucha Dostaw, Logistyki, Zakupów
  • Menadżerowie ds. Jakości, Lean, UR, Ciągłego Doskonalenia

Program wydarzenia: www.arenaprodukcji.pl/program

Rejestracja: www.arenaprodukcji.pl/informacje-o-wydarzeniu/arena-produkcji/form