Zielone technologie w Polsce. Prawda czy mit?

Zielone technologie w Polsce. Prawda czy mit?

04/11/2009
|
Kategoria: Zielona Marka

Rządy państw europejskich ograniczyły inwestycje w „Zielone Technologie” z powodu kryzysu. Decyzja zaskoczyła większość analityków, gdyż Stany Zjednoczone wdrażają politykę wychodzenia z kryzysu poprzez stymulację właśnie zielonych technologii i inwestycji.  Zdaniem GGCC (Global Green Consulting Center) powinny powstać kompleksowe pakiety ustaw dotyczące eliminacji emisji zanieczyszczeń, oraz udziału odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii. Szeroko rozumiana efektywność energetyczna zarówno firm i gospodarstw domowych powinna stać się priorytetem dla ustawodawcy. Pozwoliło by to zmniejszyć konsumpcję energii w polskiej gospodarce.

Systematyczny wzrost cen energii powinien być czytelnym sygnałem dla firm do szybkiej reakcji. Zakładając kilkunastoprocentowy wzrost cen energii rocznie, inwestycje zmniejszające zużycie prądu często amortyzują się już w okresie kilku miesięcy (projekty wdrożeń opracowane przez GGCC). Daje to podwaliny pod nową, prężnie rozwijającą się gałąź gospodarki, zajmującą się efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Często w przeciągu miesiąca przeprowadzone zostaje wdrożenie, które pozwala ograniczyć zużycie energii o 30% w pierwszej fazie, przy zachowaniu takiej samej efektywności produkcji. Dodatkowym atutem jest możliwe dofinansowanie środkami unijnymi, rekompensujące kilkudziesięcioprocentowy wkład inwestycyjny.

Zmiany w zakresie energetyki i efektywności są w gospodarce nieuniknione. Firmy, które już teraz wezmą pod uwagę te kwestie, w perspektywie najbliższych lat odczują znaczną poprawę zarówno wyników finansowych, jak i postrzegania wizerunku firmy na rynku. Producenci coraz częściej promują energooszczędne cechy swoich produktów, przeprowadzając proces certyfikacji kończący się uzyskaniem Certyfikatu Zielona Marka.