Zielone Technologie drogą do wyjścia z kryzysu

Zielone Technologie drogą do wyjścia z kryzysu

29/07/2009
|
Kategoria: Zielona Marka

Coraz głośniej mówi się o nowym rynku, który będzie dominujący w kolejnych latach. Technologie związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz ich zastosowanie w codziennym życiu, transporcie i komunikacji będzie szybko rozkwitać. Światowe korporacje wdrażają w życie długofalowe plany restrukturyzacji własnych produktów i usług pod kątem efektywności energetycznej, przyjazności dla człowieka i środowiska.  Nowe podejście do świata energii i zasobów Ziemi zmieni oblicze gospodarki światowej. Zacznie ona współgrać z racjonalnym gospodarowaniem naturalnymi i kończącymi się zasobami. Globalne i lokalne społeczności zaczynają wymagać od własnych rządów działań w powyższym zakresie. Świadomość wzrasta, a klient staje się wymagający wobec korporacji i firm dostarczających produkty. Dzisiaj kupując żarówkę średnio 85 % osób kupuje świetlówki energooszczędne, używa torby wielokrotnego użytku, unika produktów jednorazowych.

Zielone technologie są naturalnym zapotrzebowaniem globalnej gospodarki, która potrzebuje większej efektywności, optymalizacji i dobrego zarządzania zasobami. Firmy, które nadal będą lansować szybko zbywalne produkty jednorazowe, w przeciągu najbliższych kilku lat zbankrutują, lub zmienią profil produkcji. Najlepiej widać to  zjawisko na rynku baterii, który stopniowo się kurczy, gdyż konsumenci rozsądnie wybierają akumulatorki, które są dużo tańsze w perspektywie już kilku ponownych użyć. Analiza pokazuje że jednorazowa bateria jest droższa ponad 200 razy od alternatywnego akumulatora, biorąc pod uwagę długość jej życia. Dlaczego więc nie sprzedaje się tylko akumulatorów? Ponieważ producent zarobi jedynie raz na kilka lat sprzedając akumulator, natomiast przy jednorazówkach (kilkanaście razy zakupywanych w roku) zysk jest średnio 150 razy większy. Zmiana przyzwyczajeń konsumentów ograniczy powstawanie odpadów w postaci zużytych baterii o kilka milionów ton rocznie. Konsekwencje są więc jasne. Analogicznie dzieje się z pozostałymi jednorazowymi produktami typu: reklamówki, puszki, opakowania produktów, etc.
Powyższe przykłady dają twarde fundamenty dla technologii produkcji wielorazowego użytku produktów. Początkiem będą akumulatorki, torby wielokrotnego użytku, opakowania, oraz wiele innych nowych produktów wchodzących w miejsce „jednorazówek”.

Branża recyklingu, rozwijająca się co roku w dwucyfrowym tempie, również teraz będzie święcić swoje triumfy. Konieczne jest bowiem przetworzenie produktów, których nie można zastąpić alternatywnymi rozwiązaniami wielokrotnego użytku. Analogicznie są i będą w większym zakresie zagospodarowywane odpady produkcyjne, które do tej pory były jedynie kosztem, nie podlegającym powtórnemu wykorzystaniu.
Dzisiejsza technologia, pozwala
na odzyskiwanie energii z nieczystości komunalnych. Biogazownie zasilane nieczystościami wytwarzają gaz, który natomiast zasila silnik połączony z agregatem wytwarzającym prąd.  Dodatkowo przy zastosowaniu dezintegracji osadów biologicznych zostaje uwolniona energia poprzez rozbicie komórek bakteryjnych, w ten sposób podnosi się, średnio o 20 %, poziom energii uzyskiwanej z biogazu. Tego typu instalacje pozwalają zaspokoić 100 % zapotrzebowania na energię zakładów oczyszczania i lokalnych budynków biurowych. Dodatkowo, energia cieplna pochodząca z chłodzenia silnika wystarcza na ogrzanie części lokalnych budynków. Tego typu instalacje już działają na terenie Polski (między innymi w Dąbrowie Górniczej i Iławie) i sprawdzają się w praktyce.