Polska w 2020 roku. Jak będzie wyglądała i gdzie będzie Twoja firma?

Polska w 2020 roku. Jak będzie wyglądała i gdzie będzie Twoja firma?

07/07/2009
|
Kategoria: Zielona Marka

Czy wyobrażasz sobie swoją firmę w 2020 roku? W jakim będzie miejscu, co będzie jej głównym produktem, czy utrzyma się na rynku, jak dopasuje się do infrastruktury energetycznej Polski, do oczekiwań przyszłych klientów?

Polska w 2020 roku zapewne będzie miała kilka pięknych stadionów piłkarskich, pozostałości po EURO 2012. A gospodarczo w pełnym wymiarze rozpocznie się handel prawami do emisji CO2 (od 2013 roku 30%, od 2020 roku 100% praw do emisji). Czy gospodarka będzie już dopasowana do wymagań rynkowych? Już niedługo się o tym przekonamy.

Jeden z bardziej prawdopodobnych scenariuszy mówi że Polska gospodarka dostanie mocnej zadyszki, gdyż nie zostanie wdrożony odpowiedni plan akomodacji do pakietu klimatycznego. Będzie się to wiązać z koniecznością przeznaczenia dużych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę energetyczną i zwiększenie efektywności energetycznej.

Już od 2010 roku rynek odnawialnych źródeł energii będzie rósł nawet o 45% rocznie. W połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na energię sektor energii odnawialnych może stać się jedną z głównych sił napędowych polskiej gospodarki. Niezbędne jest usunięcie przeszkód administracyjnych, które skutecznie utrudniają rozwój energetyki opartej na elektrowniach wodnych, wiatrowych i geotermalnych. Sektor biomasy i energetyki opartej na tym paliwie rozwija się wyjątkowo szybko. Sprzyjające rozwojowi są rosnące ceny gazu i węgla, który jeszcze długo pozostanie głównym paliwem polskiej gospodarki. Zapasy są szacowane na około 40 lat zakładając stabilny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Sytuacja może szybko ulec zmianie w związku ze zmianą technologii wykorzystywanej w przemyśle samochodowym. Można śmiało założyć że udział samochodów zasilanych jedynie paliwem płynnym w 2020 będzie nie większy niż 50%. Zadziwiające?

Nie dla specjalistów branży Automotive, którzy już od kilku lat opracowują nowe technologie napędów elektrycznych i hybrydowych. Jest to nieunikniona zmiana. Analogicznie wymienialiśmy standardowe telewizory na LCD i Plazmy. W perspektywie 4 lat rynek telewizorów został całkowicie zmieniony. Podobnie będzie w segmencie rynku związanego z technologią oświetlenia. Już standardem są systemy energooszczędne oparte na świetlówkach energooszczędnych lub LED. W 2020 roku większość dróg, stacji benzynowych, miast będzie oświetlona światłem w technologii LED, która zużywa o połowę mniej energii, przy nawet dziesięciokrotnie większej żywotności źródeł światła.

Efektywność operacyjna i energetyczna polskiego przemysłu powinna wzrosnąć o 40%, aby dorównać dzisiejszej efektywności wiodących gospodarek UE. Produkcja odpadów zmniejszy się o 35%, natomiast recykling odpadów poprodukcyjnych wyeliminuje dotychczasowe marnotrawstwo. Już dzisiaj małe i średnie firmy idą w ślady dużych koncernów, oddając własne odpady do wyspecjalizowanych firm zajmujących się recyklingiem. Palenie opakowań i folii odejdzie w niepamięć nawet w małych wiejskich sklepach. Jak wykorzystać wiedzę na temat przyszłości i możliwości które przed nami stoją ? Na to pytanie dopowiadają konsultanci wielu firm doradczych. Analogicznie dzieje się z konsultantami Zielonej Marki, którzy prowadzą projekty związane ściśle z efektywnością energetyczną, optymalizacją procesów, oraz wyznaczaniem dróg rozwoju liderów Polskiego Przemysłu.

W kolejnym wydaniu Polskiego Przemysłu praktyczne wyliczenia i rady dla sektora przemysłowego. Chcesz wiedzieć więcej, bezpiecznie planować przyszłość Twojej firmy napisz do nas:

polskiprzemysl@zielonamarka.pl