Geneza rankingu Zielona Marka

Geneza rankingu Zielona Marka

07/07/2009
|
Kategoria: Zielona Marka

Podstawą powstania rankingu Zielona Marka są wnioski płynące z  Międzynarodowej  Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu – COP 14, która odbyła się po raz pierwszy w Polsce (1-12 grudnia 2008r). Koordynatorem Konferencji Klimatycznej w Poznaniu z ramienia polskiego rządu było Ministerstwo Środowiska. COP 14 był jednym z największych szczytów politycznych, jakie do tej pory miały miejsce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Kolejnym powodem powstania rankingu Zielona Marka było zakończenie  się szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie Polska wynegocjowała optymalną dla kraju ofertę przeciwdziałania zmianom klimatu, tak zwany pakiet energetyczno-klimatyczny. Finał negocjacji pakietu przeprowadzili premier Donald Tusk oraz prezydent Lech Kaczyński.

Polska od 2013 roku będzie kupowała 30% praw do emisji CO2, natomiast po 2020 roku uprawnienia do emisji CO2 będą w 100% kupowane na międzynarodowych aukcjach.

Polską gospodarkę czekają duże zmiany, przygotowujące nasz kraj do wymogów pakietu klimatycznego. Polska gospodarka w przeliczeniu na jednostkę wytworzonego PKB jest wciąż o ponad 40 proc. bardziej energochłonna niż gospodarki przodujących krajów Europy. Daje to ogromny potencjał do optymalizacji i zwiększenia efektywności nie tylko energetycznej. Priorytetem Zielonej Marki jest usprawnienie procesu akomodacji polskich przedsiębiorstw do pokonywania nowych wyzwań stojących przed nimi.

Więcej informacji: www.zielonamarka.pl