CSR – dlaczego jest Ci potrzebny

CSR – dlaczego jest Ci potrzebny

06/04/2010
|
Kategoria: Zielona Marka

Już 73% światowych korporacji wprowadziło CSR (Corporate Social Responsibility) do swojej polityki marketingowej. Są to interesy społeczne, ochrona środowiska, zielone technologie, przy jednoczesnym uwzględnieniu standardów etycznych, traktowane jako inwestycja w przyszłość.

Dlaczego korporacje, których głównym celem jest wypracowanie jak największego zysku dla akcjonariuszy, inwestują dziesiątki milionów w modernizację, zielone technologie, edukację i poprawność ekologiczną, które z pozoru generują jedynie koszty?

Odpowiedź jest wyjątkowo prosta. W perspektywie kilkunastu miesięcy właśnie te firmy, które mają dobrze rozwinięty system CSR, będą przejmować udział w rynku firm, które nie są odpowiedzialne społecznie, bowiem ponad 62% konsumentów chętniej wybiera produkty firm, które są przyjazne dla środowiska, minimalizują negatywne skutki własnej działalności, posiadają certyfikaty typu Zielona Marka. W Polsce w zdecydowanej większości za CSR odpowiadają działy PR, które traktują go jako cześć marketingu, który często nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Klasyfikacja ważności działań w firmie jest jasno określona. Zysk dla akcjonariuszy, udziałowców jest na pierwszym miejscu. Uwarunkowania prawne, obowiązki podatkowe, stanowią drugi punkt. Oczekiwania rynkowe wobec firmy, w postaci pensji, standardów pracy są na miejscu trzecim. Dopiero na czwartym miejscu jest zaangażowanie społeczne, działania charytatywne oraz CSR.

Jednak potęga CSR polega na jego wpływie na przyszłość firmy i decyzję o wyborze jej produktów przez klientów. Co ciekawe za wizerunkowymi korzyściami idą konkretne kwoty zaoszczędzone na bieżącym funkcjonowaniu biura. Kompleksowy system „Zielonego Biura” mogą wdrożyć firmy, które uzyskały Certyfikat Zielona Marka na swoje produkty, zaczynając od siebie i własnego biura, wprowadzając rozwiązania i modernizacje zmniejszające zużycie papieru, prądu i wody w biurze. Coraz częściej pojawiają się wewnętrzne akcje integrujące pracowników wokół zielonych rozwiązań i eliminowania negatywnego wpływu firmy na środowisko. Sadzenie drzew, sprzątanie terenów zielonych, szkoła Eco Drivingu stają się codziennością. Dzięki samemu szkoleniu poprawiającego ekonomię jazdy samochodem możemy uzyskać do 15% oszczędności na paliwie. Natomiast kierując się wyznacznikami Zielonej Marki przy wyborze samochodów do floty firmowej można zaoszczędzić nawet do 35% kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem floty. Zadziwiające, prawda?

Kolejnym krokiem może być zmiana technologii produkcji na bardziej ekologiczną, spełniającą przyszłe dopuszczalne normy, jednocześnie dając większą efektywność, mniejsze zużycie energii i bardzo często więcej miejsca dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu przestrzeni.

Komunikowane powyższych zmian, modernizacji oraz troski o środowisko i społeczeństwo, klientom i pracownikom firmy jest podstawą budowy nowego właściwego wizerunku firmy, który idealnie wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania klientów, a z czasem grono odbiorców będzie coraz bardziej czułe na wizerunek i zasady firmy z którą współpracują. Na podstawie analizy sprzedaży produktów, które dodatkowo są wyposażone w oznaczenia takie jak Zielona Marka można zaobserwować wzrost obrotów o kilkanaście procent.

Wnioski się nasuwają same, ekologia, CSR, troska o środowisko już teraz mają realny wpływ na decyzje konsumentów i klientów, będzie on systematycznie rósł dzięki coraz częstszym akcjom edukacyjnym i informacyjnym Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej oraz niezależnych organizacji takich jak Zielona Marka.