Tymczasowe będzie modne

Tymczasowe będzie modne

19/03/2014
|
Kategoria: Zarządzanie i HR

Mariusz Krysiak rozmawia z Marcinem Wolakiem z Adecco o tym, że pracownicy zatrudnieni czasowo nie muszą mieć małych kompetencji.

Praca tymczasowa w Polsce jest…
…w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów wciąż mało popularna. W Niemczech już nawet mikroprzedsiębiorstwa korzystają z tego rodzaju formy zatrudnienia. Wystarczy podać kilka liczb. W Polsce pracownicy czasowi stanowią wciąż niecały 1% całości zatrudnienia (stosunek liczby pełnych etatów FTE do wszystkich osób zatrudnionych), podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii są okresy, gdzie co dziesiąty pracownik jest tymczasowy. To kilkanaście razy więcej niż w naszym kraju.

A może po prostu nie wszędzie taki pracownik tymczasowy pasuje?
Jest zupełnie inaczej. Prawo w Polsce określa, że w charakterze pracownika tymczasowego może być zatrudniony pracownik niemal na każdym stanowisku. Nie można natomiast w charakterze takiego pracownika zatrudniać m.in. osób, których praca wiążę się np. ze szczególnym zagrożeniem zdrowia i życia (co regulują przepisy Kodeksu pracy). Ramy prawne dają więc spore możliwości. Również ta wspomniana przepaść wskazuje na to, że nasz rynek pracy tymczasowej ma ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Posługując się terminologią z życia codziennego, moda na pracę tymczasową wzrasta (i będzie nadal rosnąć) wraz z dojrzałością rynku i otoczenia biznesowego.

Źródło: IW Consult GmbH, 2011, „Zeitarbeit in Deutschland”

A jak to wygląda w praktyce?
Nasze doświadczenia wskazują, że to nie są już tylko szeregowi pracownicy zatrudniani na stanowiskach niewymagających kwalifikacji. Prawdę mówiąc, nigdy tak nie było, że praca tymczasowa dedykowana jest wyłącznie takim stanowiskom, jednakże rynek musi do tego dojrzeć, poznać i docenić szereg korzyści płynących z tej formy zatrudnienia. Coraz częściej zatrudniamy więc specjalistów najróżniejszych obszarów na różnych szczeblach w hierarchii zarówno wśród tzw. niebieskich, jak i białych kołnierzyków (m.in. wykwalifikowani robotnicy, kadra inżynierska, administracja, specjaliści IT, kadra zarządzająca etc.). Dzięki pracy tymczasowej pracownik nie jest przypisany do konkretnej firmy, ale do zadania, jakie ma wykonać. To niepowtarzalna szansa dla nawet niewielkich firm na zatrudnienie najlepszych specjalistów.

No dobrze, a koszty?
Każdy przedsiębiorca zatrudniający na umowę o pracę wie, jak bardzo w naszym kraju opodatkowana jest praca. Outsourcing pracowniczy przekłada się na korzyści finansowe, brak konieczności podnoszenia liczby etatów czy zbędnej papirologii. Firma staje się przez to bardziej elastyczna, a szybkość reagowania na zmieniające się warunki i zamówienia rośnie. Oczywiście, jeśli jakiś pracownik tymczasowy spełnia nasze oczekiwania, nic nie stoi na przeszkodzie, by zatrudnić go na stałe. Bezpieczeństwo jest też argumentem często powtarzanym przez naszych klientów. Agencja pracy zapewnia przedsiębiorstwom swego rodzaju polisę na wypadek nagłych tąpnięć na rynkach w obszarze zatrudnienia. Kolejną zaletą jest odciążenie wewnętrznych działów personalnych. Agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacyjnym czy obsługą kadrowo-płacową, a to także są spore koszty. Ponadto prawo w Polsce bardzo często się zmienia, a szkolenia też kosztują. Mówiąc więc o kosztach, można śmiało powiedzieć, że korzyści je zwyczajnie przewyższają. Bilans jest dodatni, a to jest przecież w biznesie najważniejsze.

To gdzie znaleźć takiego tymczasowego pracownika?
Właśnie! To kandydaci stanowią największą wartość firmy rekrutacyjnej. Gdy przejdą przez odpowiednio wymodelowane procesy, do których wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem sukcesu wskazać pracodawcy kandydata i powiedzieć – to właściwa osoba na to stanowisko. Wieloletnie doświadczenie owocuje bogatym know-how, które wykorzystujemy także podczas rekrutacji i selekcji kandydatów zatrudnianych już bezpośrednio przez naszych klientów. Tutaj pojawiają się również takie zagadnienia jak np. poszukiwania bezpośrednie, czyli tzw. headhunting. Wrócę jednak do poprzedniej myśli i dodam, że pracownicy tymczasowi w naszym kraju to wciąż niemal w połowie osoby do 26 roku życia. Korzystając z okazji, warto również wspomnieć o specjalistach w wieku 50 plus, którzy z różnych przyczyn aktualnie nie pracują. Oni są ze względu na swój wiek często w procesie rekrutacji zupełnie pomijani. Tymczasem współpraca z agencjami pracy tymczasowej to dla nich szansa nie tylko na znalezienie pracy przy zbieraniu truskawek, lecz także przy konstrukcji maszyn czy całych procesów produkcyjnych z olbrzymią korzyścią dla pracodawców, którzy zyskują doświadczoną i przede wszystkim zaangażowaną kadrę.

Obroty z zakresu pracy tymczasowej w poszczególnych branżach. Dane Polskie Forum HR 2012

A po czym poznać dobrą firmę rekrutacyjną oferującą usługę pracy tymczasowej?
Polskie Forum HR, którego Adecco Poland jest członkiem i jednym z założycieli, dba o to, aby firmy w nim zrzeszone postępowały zgodnie z literą prawa, przestrzegając zasad odpowiedzialnego biznesu oraz działając tak, jak wskazują najwyższe standardy etyczne. Daje to gwarancję partnerom biznesowym, że odpowiednio dobrany dostawca usługi będzie godnie reprezentował swojego klienta na rynku pracy – bo przecież do tego się to właśnie sprowadza.

Dziękuję za rozmowę. A ponieważ Adecco obchodzi w tym roku 20-lecie działalności na polskim rynku, chciałbym życzyć dalszych sukcesów!
Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników.

Przyczyny korzystania z pracy tymczasowej:
– możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby firmy,
– zwiększenie elastyczności zatrudnienia,
– sprawdzenie pracowników, którzy mogą zostać w późniejszym czasie zatrudnieni na stałe,
– obniżenie kosztów stałych funkcjonowania firmy,
– odciążenie administracji,
– wydzielenie procesów rekrutacji na zewnątrz i zmniejszenie jej kosztów,
– redukcja kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników,
– optymalizacja kosztów pracy,
– dostęp do szerokiej bazy kandydatów,
– trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na pracowników.