2,5 mln zysku netto w II kwartale dla Mostostalu Zabrze

Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa optymalizuje procesy, ogranicza koszty i doskonali strukturę wewnętrzną. Zarząd spodziewa się, że te działania otwierają drogę po nowe kontrakty.

W II kwartale spółka wypracowała przychody na poziomie 152,9 mln zł (+11,3% r/r), natomiast zysk netto wyniósł 2,5 mln zł (+13,0% r/r). Warto zwrócić uwagę na pozytywny cash flow z działalności operacyjnej osiągnięty w II kwartale 2019 r., który wyniósł 5,3 mln zł i spowodował spadek ogólnego zadłużenia na koniec tego kwartału.

Aktualnie koncentrujemy się na optymalizacji struktury kosztowej poprzez doskonalenie procesów oraz ograniczenie kosztów ogólnego zarządu. Ponadto stale dostosowujemy strukturę wewnętrzną Grupy do przyjętych celów strategicznych. Wierzymy, że te działania pozwolą nam na wzrost rentowności oraz rozwój działalności. Wiele zmian w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zostało już dokonanych, zbudowaliśmy nową organizację, opartą o zintegrowany model biznesowy, ceniącą dobre i trwałe relacje z klientami. Liczymy, że dzięki temu liczba podpisanych kontraktów będzie stale wzrastać – mówi Dariusz Pietyszuk, prezes MOSTOSTAL ZABRZE.

W I półroczu 2019 roku największą część przychodów Grupy stanowiła działalność montażowo-produkcyjna, w ramach której wypracowano sprzedaż na poziomie ok. 123 mln zł . Grupa coraz większy nacisk kładzie na rozwój działalności projektowej.

Niewątpliwie rozwój kompetencji projektowych spółki MZ Biprohut a także eksport tych usług jest jednym z naszych kluczowych obszarów zainteresowania. Ogromne szanse w tym zakresie daje nawiązana przez nas współpraca strategiczna z Hitachi Zosen Inova AG. Firma ta jest światowym liderem w dziedzinie produkcji energii z odpadów (EfW), działającym w ramach japońskiej grupy Hitachi Zosen Corporation. W ramach podjętej współpracy złożyliśmy już pierwsze oferty, a nad kolejnymi pracujemy. Chcemy, aby rozpoczęta długookresowa współpraca, przyniosła obydwu stronom wymierne korzyści dlatego projekty obarczone zbyt dużym ryzykiem są przez nas odrzucane – komentuje prezes.

Aktualna wartość oferowanych i realizowanych zamówień wynosi ok. 630 mln zł, z czego prawie 400 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów. W ostatnim okresie MOSTOSTAL ZABRZE pozyskał kolejne zlecenia. Z istotniejszych można wskazać na umowę dotyczącą rozbudowy Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, dwie umowy na dostarczenie wież wiertniczych dla MHWirth AS oraz zlecenie budowy CH SELGROS.