Zmiany dobre dla polskiego przemysłu

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, zdecydowana większość (94%) przedstawicieli kadry menedżerskiej firm produkcyjnych działających na terenie Polski uważa, że wprowadzanie zmian wewnątrz swojej organizacji przynosi pozytywne rezultaty. Wśród wdrożeń, zrealizowanych w 2015 roku, najwięcej (ponad 50%) związanych było ze zmianami w kulturze organizacyjnej. Oprócz tego nowe wdrożenia dotyczyły redukcji kosztów (46%) oraz restrukturyzacji (43%). – Wdrażanie zmian przede wszystkim w kulturze organizacyjnej świadczy o dojrzałości polskich firm przemysłowych. Ich menadżerowie zwykle mają już za sobą sporo doświadczeń z głębokimi zmianami. Zdają sobie sprawę z tego, że usprawnienia w różnych obszarach działania firmy przebiegają lepiej w środowisku sprzyjającym elastyczności oraz zaangażowaniu pracowników – mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, konsultant procesów zmian w firmach.

Istotnym elementem wdrożeń w firmach przemysłowych, funkcjonujących na krajowym rynku jest fakt czas ich trwania to średnio ponad 18 miesięcy. – Przedsiębiorstwa przemysłowe podejmują zwykle zmiany z szerokim zakresem, a przez to są one czasochłonne. Co więcej, co czwarta firma przekroczyła zakładany termin. To dużo, ale pokazuje także determinację we wprowadzaniu skomplikowanych zmian. Osiągnięcie rzeczywistych efektów jest tutaj istotniejsze niż terminowe zakończenie projektu – stwierdza Jarosław Rubin.

Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 roku przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30% z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Zarzadzanie zmiana_przemysl