Zgoda UOKiK na włączenie KOPEX-u do Grupy FAMUR

Autor:
|

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na mocy której spółka zależna TDJ S.A. na przejęcie kontroli nad Kopex S.A. W związku z tym, że dominującym akcjonariuszem TDJ jest FAMUR, to konsolidacja branży producentów maszyn górniczych w Polsce stanie się faktem. Jak podkreśla FAMUR w specjalnie wydanym komunikacie: „Celem procesu jest budowa silnego podmiotu, opartego na potencjale zarówno Grupy FAMUR,
jak i Kopeksu. W obecnej sytuacji rynkowej konsolidacja to odpowiedni kierunek rozwoju dla obu firm, który w długim terminie stwarza szansę na istotne zwiększenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych w Polsce i za granicą. Na rynku krajowym inwestycja TDJ pozwoli na wsparcie i zapewnienie stabilności branży maszyn i urządzeń górniczych. Z kolei połączenie siły rynkowej oraz know-how obu spółek umożliwi realizowanie kompleksowych projektów dla sektora wydobywczego na całym świecie.

Dotychczasowe doświadczenia Grupy FAMUR i Kopeksu obejmują projektowanie, modernizację i budowę zakładów górniczych, jak i wyposażenie ich w infrastrukturę podziemną i naziemną dostosowaną do zróżnicowanych warunków eksploatacji oraz indywidualnych potrzeb kontrahentów. Konsolidacja obu spółek to realna szansa na stworzenie silnej, polskiej firmy zdolnej do skutecznej rywalizacji na rynkach globalnych ze światowymi potentatami branży okołogórniczej.”

1-system-fl-12-18