Ponad milion osób zatrudnionych w branży motoryzacyjnej

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu, opublikowanego przez KPMG z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”: w ubiegłym roku, w zakładach na terenie Polski wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych. Łączna wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego jako całości osiągnęła poziom 150 mld zł (wzrost o 10% w porównaniu do roku 2015).

– Jak wskazują wyniki prezentowane w raporcie, branża motoryzacyjna odpowiada za 3,8% całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej przez krajową gospodarkę. Dodatkowo sektory powiązane z motoryzacją, tj. usługi finansowe i biznesowe, transport drogowy, produkcja i handel paliwami oraz infrastruktura drogowa, generują łącznie 58,2 mld zł wartości dodanej, przekładającej się na kolejne 3,5% wartości dodanej brutto w gospodarce ogółem – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
volskwagen_fabryka_montaz1
Niezwykle ważnym elementem, na który wskazuje raport jest wynikający z rozwoju branży wzrost zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym.

– Branża motoryzacyjna w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania 436,7 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Przekłada się to także na zatrudnienie w sektorach powiązanych z motoryzacją, które wynosi kolejne 654 tys. osób. Pracownicy zatrudnieni w sektorze motoryzacyjnym otrzymują łącznie 23,9 mld zł wynagrodzeń brutto rocznie, zaś pracujący w sektorach powiązanych – 29 mld zł brutto rocznie – stwierdza Jakub Faryś.

Jak informuje „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”: polski rynek współtworzy ponad 2,7 tys. zarejestrowanych producentów wyrobów motoryzacyjnych, jednak poza nimi występuje przynajmniej 115 średnich i dużych firm wyspecjalizowanych w produkcji motoryzacyjnej, które podlegają klasyfikacji w obrębie różnych branż. Większość z nich, bo aż 77% to mikroprzedsiębiorstwa, które w momencie rejestracji szacują zatrudnienie na nieprzekraczające 9 osób.