Zamet Industry – 106,5 mln zł przychodu i zakup FUGO

Zamet Industry – 106,5 mln zł przychodu i zakup FUGO

03/09/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Zamet Industry SA w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wygenerowała przychody na poziomie 106,5 mln zł (o 5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku). Wpływ na to miał w pierwszej kolejności znaczący wzrost przychodów w segmencie maszyn dla pozostałych przemysłów (m.in. urządzeń przeładunkowych), które były wyższe o 86%. Udział tego segmentu w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 29%. Jednocześnie podstawowy dla Zamet Industry segment maszyn dla rynku ropy i gazu wygenerował przychody na poziomie 54,4 mln zł, stanowiło to 51% udziału w przychodach ze sprzedaży Grupy (w 2014 roku było to 58,7 mln zł).

W ostatnich miesiącach Grupa podjęła kolejne kroki w kierunku dalszego rozwoju. Jak spółka informuje:  w marcu Zamet Industry S.A. podpisał z TDJ S.A. (obecnie pośrednio kontrolującej 100% udziałów FUGO Sp. z o.o.) oraz Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. porozumienie w sprawie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki, które zostały wycenione na 46 mln zł. Miesiąc później strony aneksowały porozumienie. W myśl podpisanego aneksu transakcja sprzedaży może nastąpić w wybranym przez Zamet Industry S.A., najbardziej optymalnym dla tej spółki momencie, jednak nie później niż do końca 2017 roku. Zakład produkcyjny FUGO w Koninie zajmuje się produkcją maszyn dla górnictwa, przemysłu wydobywczego oraz budownictwa, a także wytwarzaniem urządzeń dźwigowych i chwytaków. Spółka oferuje też szereg usług z zakresu naprawy i konserwacji maszyn, jak również działalności inżynierskiej i doradztwa technicznego. Przejęcie FUGO pozwoli Grupie Zamet na umocnienie swojej pozycji w produkcji konstrukcji stalowych oraz maszyn dla polskich i zagranicznych odbiorców.