Elemental Holding buduje zakład recyklingu baterii litowo-jonowych w Zawierciu

|
Źródło informacji: Elemental Holding
Kategoria: Wiadomości z kraju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej o planowanej inwestycji kapitałowej – 75 milionów USD – dotyczącej Grupy Elemental Holding. Środki mają być przeznaczone na rozwój działalności Grupy w Polsce, w tym na wsparcie budowy nowoczesnego zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych.

Grupa Elemental Holding będzie mogła wykorzystać środki od EBOR na rozwój nowego obszaru działalności Grupy, czyli recyklingu baterii Li-Ion. W ramach działań w tym obszarze powstaje w Zawierciu na Śląsku jeden z największych w Europie zakładów recyklingu baterii Li-Ion i odzyskiwania z nich strategicznych pierwiastków m.in. metali z grupy platynowców. Otwarcie zakładu przewidziane jest na przełom III i IV kwartału 2023 roku. Grupa Elemental Holding jest globalną grupą specjalizującą się w produkcji strategicznych metali, w tym metali z grupy platynowców (platyna, pallad i rod). Dotychczasowe główne obszary działalności Grupy to recykling zużytych katalizatorów samochodowych oraz sprzętu elektronicznego, tzw. e-waste.

– Nasz model biznesowy ciągle ewoluuje, wychodząc naprzeciw rozwojowi potrzeb rynkowych, a wręcz je przewidując. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju naszej Grupy poprzez wchodzenie na nowe rynki i w nowe obszary działalności. Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Środki z planowanego przez EBOR wsparcia pomogą nam zrealizować nasz najnowszy projekt – inwestycję typu greenfield w Zawierciu, otwierając nowe perspektywy wzrostu w nowoutworzonym obszarze recyklingu baterii – powiedział Paweł Jarski, prezes Grupy Elemental Holding. – Nasza działalność doskonale wpisuje się w realizację celów Taksonomii UE, a w szczególności we wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego odpadów i zrównoważonej produkcji metali kluczowych dla gospodarki światowej. – dodał Paweł Jarski.

Zainteresowanie EBOR inwestycją kapitału jest m.in. efektem szczegółowego badania wpływu nowego zakładu na środowisko naturalne i na społeczność lokalną w miejscu jego powstania, tzw. Environmental and Social Due Diligence (ESDD). Eksperci EBOR potwierdzili, że zakład w Zawierciu będzie spełniał szereg wymogów wynikających z przepisów krajowych i unijnych oraz z porozumienia paryskiego dotyczącego walki ze zmianami klimatu a także wymogi stawiane przez sam Bank inwestycjom, w które EBOR się angażuje. W planowanych instalacjach wykorzystane zostaną najlepsze dostępne technologie (BAT) a sam zakład będzie zapewniał zrównoważoną produkcję strategicznych dla gospodarki metali, wpisując się w cele osiągnięcia neutralności klimatycznej i gospodarki zamkniętego obiegu.

– W swoim badaniu EBOR docenił nasze działania prowadzone w celu zapewnienia transparentności poprzez stworzenie systemu zarządzania ESG oraz raportowania naszego wpływu na środowisko i społeczność lokalną. Pracę w nowym zakładzie Grupy Elemental Holding w Zawierciu znajdzie około 200 osób, a kolejnych 300 miejsc pracy powstanie w przedsiębiorstwach współpracujących. Wszystko to w regionie dotkniętym skutkami transformacji ustrojowej i gospodarczej (likwidacja hut i kopalń), co pozwoli na rozwój Zawiercia i jego okolic. Zakład będzie wyposażony w innowacyjne technologie i zaawansowane urządzenia ochrony środowiska, w instalacje OZE, zaawansowane instalacje oczyszczania wody, co zapewni minimalizację jego wpływu na mieszkańców – powiedział Michał Zygmunt, COO Elemental Holding.

Poza recyklingiem baterii Li-Ion, nowy zakład umożliwi recykling odpadów elektronicznych: płytek obwodów drukowanych (PCB) oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE), co pozwoli na odzyskanie z nich kluczowych metali, takich jak miedź, złoto, cynk, srebro i kobalt. Zakład Elemental Holding w Zawierciu będzie produkować metale wtórne i inne materiały, które mogą być ponownie wykorzystane jako wkład do produkcji w różnych gałęziach przemysłu, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspiera lokalne rynki kapitałowe, a także zapewnia finansowanie kapitałowe dla projektów, które bez jego udziału nie mogłyby zostać zrealizowane. Udział EBOR zapewnia długoterminową stabilność, umożliwiając realizację innowacyjnych projektów lub ekspansję na nowe rynki.