Z końcem roku optymizm na rynku pracy

Z końcem roku optymizm na rynku pracy

10/09/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z Barometru Manpower Group Perspektywy Zatrudnienia, w ostatnich trzech miesiącach tego roku spodziewany jest wzrost poziomu zatrudnienia w dziewięciu z 10 badanych sektorach gospodarki, a także we wszystkich badanych regionach Polski. W ostatnim kwartale 2015 roku najlepsze perspektywy zatrudnienia widoczne będą w branży Transport/Logistyka/Komunikacja (+14%). Jednocześnie po raz pierwszy od trzech lat Barometr odnotowuje pierwszą dodatnią prognozę w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy (+3%). Największą chęć poszerzania swoich zespołów deklarują pracodawcy z dużych firm, liczących powyżej 250 pracowników.

Jednocześnie, jak stwierdza analiza Manpower Group: we wszystkich sześciu (Barometr Perspektywy Zatrudnienia dzieli Polskę na sześć regionów) badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2015 roku jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północno-Zachodniego, +11% dla obu. Zauważalny optymizm odnotowano też dla Południowo-Zachodniego, dla którego wynik wynosi +8%, a umiarkowany dla regionów Południowego oraz Wschodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +5% i +4%. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, +1%. – Z perspektywy poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega ciągłej poprawie. Konsekwencją tego są jednak narastające problemy pracodawców w pozyskiwaniu pracowników – mówi Iwona Janas Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. I dodaje: – Rośnie problem niedoboru talentów, a znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach staje się prawdziwym wyzwaniem. To zjawisko, które nie ma ograniczeń ze względu na region czy grupę zawodową. Obserwujemy je w całym kraju, zarówno pośród specjalistów, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Niepokojące narastanie niedoboru zmusza pracodawców do inwestowania w działania employer brandingowe, a także poszukiwanie wsparcia u profesjonalistów, jakimi są wykwalifikowane agencje zatrudnienia. W obecnej sytuacji współpraca z doświadczoną agencją zatrudnienia to nieocenione wsparcie dla pracodawców, zarówno poprzez możliwość dotarcia do poszukiwanych talentów, jak i cenne doradztwo, które mogą wykorzystać w strategii personalnej przedsiębiorstwa.