Wystartowało mobilne laboratorium Balon.Lab

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informują twórcy projektu: „pierwszą lokalizacją, którą odwiedził mobilny punkt pomiarowy był Piastów koło Warszawy. Urządzenie opracowane przez ekspertów Politechniki Warszawskiej zmierzyło poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza – cząstek stałych PM10 i PM2,5. W strefie aktywności towarzyszącej balonowi mieszkańcy Piastowa uzyskali informacje na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnego wpływu na zdrowie, a także porady jak przeciwdziałać emisji trujących substancji, których głównym źródłem jest sektor komunalno-bytowy.
balon
Uruchomienie balonu z mobilnym laboratorium do pomiaru jakości powietrza było kulminacyjnym punktem wydarzenia. Mieszkańcy mogli na żywo śledzić poziom stężenia w powietrzu cząstek stałych – zanieczyszczeń pyłowych zawieszonych w powietrzu. Pył zawieszony jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia. Mniejsze cząstki wraz z wdychanym powietrzem przenikają do organizmu człowieka, zwiększając ryzyko alergii, schorzeń układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów płuc. – Podczas wydarzenia z udziałem balonu chcieliśmy pokazać mieszkańcom Piastowa i okolic, jak duży i stale obecny jest problem smogu. Co ważne, każdy z nas może podjąć działania, które wpłyną na poprawę jakości powietrza – mówi Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy GASPOL SA, mecenasa Forum Rozwoju Efektywnej Energii.

Piastów był pierwszą lokalizacją, którą odwiedził mobilny punkt pomiarowy Balon.Lab. Organizatorem projektu Balon.Lab jest stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które od 7 lat działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich i nisko zurbanizowanych. Patroni kampanii Balon.Lab: Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.”