Cognor Holding zaliczył świetny rok, kilkukrotnie pomnażając zyski na wszystkich poziomach

|
Źródło informacji: Cognor Holding

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 2021 r. wyniosły 2 811 mln zł (+62,2% r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom niemal 468 mln zł (6-krotny wzrost r/r), a EBITDA wyniosła 520 mln zł (3,5-krotny wzrost r/r). Spółka jednocześnie wypracowała zysk netto 10-krotnie wyższy niż w 2020 r., w kwocie 364 mln zł.

– Tak duża dynamika wzrostu naszych zysków, to efekt szeregu czynników rynkowych, począwszy od wysokiego popytu z segmentu budowlanego, przez ograniczenie produkcji w Chinach, po skuteczniejszą ochronę rynku przez Unię Europejską. Dało to ogromny pozytywny efekt dla naszych spreadów, szczególnie w odniesieniu do rynku wyrobów finalnych bowiem dynamika ich cen była silniejsza niż skala wzrostu kosztu złomów stali, które są naszym surowcem. W konsekwencji średnie spready dla wyrobów urosły o 667 złotych do tony a dla półwyrobów o 483 złotych do tony – komentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

Jeśli chodzi o przepływy finansowe to, spółka wypracowała w 2022 r. ok. 120 mln zł z działalności operacyjnej. Jednocześnie – inaczej niż w latach ubiegłych – Cognor przeznaczył ok. 100 mln zł na inwestycje, znacznie więcej niż na obsługę zadłużenia. Na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się prawie 108 mln zł. Wysoki stan gotówki i dynamiczny wzrost EBITDA pozwolił spółce obniżyć współczynnik lewarowania do zaledwie 0,4 (wobec 1,4 przed rokiem).

– Obecny rok, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, rozpoczął się bardzo dobrze. Ograniczenie importu stali do Unii Europejskiej, wysoki popyt wewnętrzny i możliwe odbicie w segmencie automotive tworzy szansę na podtrzymanie tak dobrego otoczenie rynkowego jak w roku 2021, co będziemy starali się jak najlepiej wykorzystać – zapowiada Krzysztof Zoła.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Cognor rozpoczął m.in. procesy inwestycyjne na dużą skalę, które wzmocnią moce produkcyjne spółki w kluczowym asortymencie. Zakupiono m.in. za ponad 60 mln zł nieruchomość w Siemianowicach Śląskich. Powstanie tam nowoczesny zakład walcowniczy, gdzie zostanie m.in. posadowiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania prętów gorącowalcowanych.

Fot. Cognor Holding

Fot. Cognor Holding